Quyền Chọn Trường – Giải pháo cho nền giáo dục thối nát

[Quyền Chọn Trường – Giải pháo cho nền giáo dục thối nát] Giờ giáo dục Việt Nam nát rồi, giải pháp nền là gì? Hiện tại thì học sinh phải học trường trong tuyến. Trung ương cấp kinh phí cố định cho trường. Nhà trường không cần cạnh tranh và hoạt động như một cơ quan nhà nước. Sau đây tôi sẽ trình bày giải pháp tối ưu nhất của Cánh Hữu. Được đề xuất và ủng hộ bởi những nhà cánh hữu hàng đầu như Milton Friedman, Trump và các tổ chức think tank cánh hữu. Đó là phiếu “Quyền Chọn Trường” (School Voucher). Nghĩa là gì?

  1. Mỗi đứa trẻ mỗi năm được cấp, ví dụ, 10 triệu tiền để đóng học phí. Bất chấp thu nhập của cha mẹ là gì.
  2. Cha mẹ có thể đưa con đi học ở bất cứ trường nào. Lấy 10 triệu đó đóng học phí.
  3. Nếu học phí của trường cao hơn 10 triệu thì cha mẹ tự trả thêm.
  4. Như một cái thẻ mua hàng hay Visa, thẻ được đứng tên bởi học sinh, cha mẹ thay mặt trả tiền.
  5. Học sinh đi đâu thì số tiền theo đó. Học sinh chuyển trường thì số tiền cũng đi theo.
  6. Các trường sẽ phải cạnh tranh để lấy tiền đó. Như doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để kéo khách.
  7. Trường công, tư hay bán công đều có cơ hội tiếp cận như nhau.
  8. Tạo sự cạnh tranh cho trường tư nhân và các trung tâm giáo dục nhỏ lẻ.
  9. Đưa quyền lựa chọn cho cha mẹ và học sinh. Không nhất thiết là phải học trường trong khu vực, họ có thể học ở đâu cũng được.
  10. Tạo sự cạnh tranh giữa giáo viên và trường học.

Cơ chế này tuy không hoàn hảo, nhưng là tối ưu nhất. Trẻ em nghèo có cơ hội đến trường và chọn trường như một khách hàng chọn sản phẩm. Vì các trường phải cạnh tranh để tuyển sinh nên họ phải luôn cải thiện chất lượng, nhất là các trường tư. Nó như cái học bổng, nhưng là loại tem phiếu. Đây là giải pháp của Cánh Hữu cho vấn đề giáo dục.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa