Giấy phép lao động cho người nước ngoài

[Giấy phép lao động cho người nước ngoài] Mới đi tới trung tâm Anh Ngữ này để coi chương trình dạy cho đứa cháu. Sau đó chạy tới một trung tâm Yoga để tập. Trung tâm Anh Ngữ này thuê giáo viên người Mỹ, Anh, Úc và Châu Âu để dạy. Trung tâm Yoga thì huấn luyện viên người Việt có và người Ấn Độ cũng có. Đa số người nước ngoài làm việc ở Việt Nam đều chung số phận, đó là : LÀM VIỆC KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP.
 
Nếu bạn chưa biết, nếu một người nước ngoài muốn làm việc chính thức ở Việt Nam thì thủ tục rất rườm rà. Họ phải có bằng đại học, là thành viên của hộ đồng quản trị công ty hoặc có giấy phép thuê chuyên gia cao cấp của công ty. Điều kiện này vô lý đến mức Bill Gates nếu nộp đơn đi làm ở Việt Nam cũng sẽ không được chấp nhận.
 
Vì thủ tục quá rườm rà cho nên đa số người nước ngoài đến Việt Nam làm việc “chui.” Nghĩa là làm việc trả tiền mặt và không có giấy phép lao động chính thức. Họ có hợp đồng nhưng chính thức thì không. Chỉ các tập đoàn công ty lớn mới đủ tiền để làm giấy phép cho các nhân sự cao cấp – đa số là cấp giám đốc, thành viên quan trị hoặc cổ đông. Còn lại thì chui hết.
 
Không chỉ các công ty nhỏ lẻ mới gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự quốc tế, các công ty trung bình cũng vậy. Thủ tục ở Việt Nam là một sự ám ảnh và có quá nhiều điều lệ vô lý. Nếu tuân thủ nghiêm túc thì Bill Gates hay Mark Zuckerberg còn chưa được duyệt.
 
Nếu Việt Nam muốn phát triển thì phải thu hút nhân sự, nghĩa là:
1. Phải mở rộng thị trường lao động.
2. Giảm thủ tục hành chính tuyển dụng nhân sự.
3. Không phân biệt nhân sự Việt Nam hay quốc tế.
 
Vì sao lại vậy? Việt Nam có muốn phát triển không? Việt Nam có muốn thu hút chất xám và nhân sự không? Điều mất dạy là ở ở chỗ người chân chính làm việc chân chính thì bị vướng giấy tờ thủ tục hành chính. Trong khi đó, lao động Trung Quốc tràn vô Việt Nam làm việc chui thì không ai nói gì.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa