Gái Việt và tiền

[Gái Việt và tiền] Trong thời CNXH, con gái Việt được coi là công cụ moi tiền cho cha mẹ. KHÔNG PHẢI TẤT CẢ. Nhưng đa số cha mẹ nào có con gái có sắc thì sẽ dạy con rằng “hãy kiếm thằng chồng nào giàu để nó lo cho mình và cha mẹ.” Nghĩa là “hãy kiếm thằng nào có tiền, rồi moi tiền nó đem về gia đình.”
 
Ví dụ điển hình nhất là gái Miền Tây. KHÔNG PHẢI AI CŨNG VẬY – nói hoài. Gái không cần yêu chồng nó, nó chỉ cần chồng nó lo cho nó và đưa tiền cho nó để nó lo cho gia đình. Cho nên đa số gái lấy chồng Đài và Hàn là miền Tây. Vì cung và cầu gặp nhau. Chồng già Đài/Hàn cần vợ, gái miền Tây cần tiền. Đã vậy cha mẹ còn khuyến khích con gái mình đừng học cao, đừng làm gì hết, chỉ lo kiếm chồng rồi moi tiền chồng đem về nhà.
 
Cha mẹ Miền Bắc cũng không kém. Từ nhỏ đã dạy con cái phải ngoan hiền, nghe lời cha mẹ và trai, trai nói gì cũng phải dạ dạ. Rồi lớn lên thì phải kiếm thằng chồng nào có tiền, tiền là tiêu chuẩn đầu tiên và duy nhất. Khoái nhất là thằng nào là COCC, làm trong biên chế hay có quan hệ chính trị. Vì cưới nó vừa được tiền vừa được oai. Điều kiện tất yếu để cưới gái miền Bắc là phải có tiền để lo cho gái và gia đình gái. Vì khi cưới bạn không chỉ cưới cô ấy mà cưới cả dòng họ cô ấy.
 
Cho nên trong tâm trí gái Việt hiện tại, mục tiêu là kiếm một người có tiền, nghĩa là yêu vì tiền, không cần tình cảm, chỉ cần tiền. Vì tư duy này nên con gái Việt sẵn sàng làm mọi thứ để có tiền nhanh gọn lẹ. Phải làm sao để có tiền mà không cần làm gì, chỉ cần banh háng là có tiền.
 
Chỉ là nhận xét cá nhân. Phiền mấy em gái đừng chửi anh. Không phải ai cũng vậy nhé. Chỉ là nhận xét cá nhân. Sẵn sàng nghe chửi.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa