Ný nuận – BK's style

[Ný nuận – BK’s style] Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ nói về một chủ đề tuy trông dài dòng nhưng thực ra không hề dài dòng, mà thậm chí rất đơn giản và dễ hiểu. Bản thân tôi rất không thích những ai vòng vo tam quốc, nên tôi sẽ nói những gì trong tâm trí mình. Bạn có thể thích nó, ghét nó, đồng ý với nó hoặc không đồng ý. Nhưng đây là ý kiến của tôi, của một người rất ư ghét dài dòng. Vì thế nên tôi cương quyết sẽ không dài dòng vòng vo mà nói thẳng vấn đề để mọi người có thể thấu hiểu thông điệp không dài dòng này. Số là tôi mới nghe thằng Ku Búa viết vớ vẩn cái gì đó. Bản thân tôi không thể nào chấp nhận những lời lẽ thô tục, vô văn hoá và vô học thức như vậy. Cho nên tôi mới dồn hết công sức và thời gian để nói lên những gì mình bất đồng dù bạn có thể bất đồng hoặc đồng ý. Vậy điều tôi muốn nói là gì? Đó là tôi không đồng ý với anh Ku Búa, tôi muốn chửi anh ta dã man nhưng tôi phải ný nuận để cho người ta biết trình độ ný nuận của mình. Nếu các bạn đọc đến đây mà chưa hiểu tôi muốn nói gì thì tôi xin nói lại. Tôi muốn sử dụng ný nuận của tôi để nêu quan điểm bất đồng với thằng Ku Búa. Bạn có thể đồng ý hay không đồng ý. Vậy nãy giờ đọc bạn có hiểu tôi muốn nói gì chưa? Đó gọi là “Ný nuận, BK’s style.”
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa