Nữ Quyền Tư Bản – Tư Bản đã giải phóng phụ nữ ra sao

[Nữ Quyền Tư Bản – Tư Bản đã giải phóng phụ nữ ra sao] Tờ ngàn xưa, từ thời sự sống bắt đầu và từ cái thời con người sống trong hang động – phụ nữ chỉ có một tác dụng: chịch rồi đẻ.
 
Vì ngày xưa làm việc và kiếm ăn phải có sức mạnh, điều phụ nữ không có. Việc săn bắn cần sức lực nên đàn ông làm hết. Việc chém lộn để chiếm đất kiếm ăn cũng vậy, rất nguy hiểm nên chỉ đàn ông mới làm được. Phụ nữ chủ yếu ở nhà, làm nội trợ, chăm con, được chịch rồi chờ đàn ông đem thịt về. Vì đàn ông đem thịt về nên họ chiếm hết tiếng nói. Quá trình này được duy trì từ thuở đầu cho đến thế kỷ 20.
 
Vào đầu thế kỷ 20, một sự kiện đã thay đổi vai trò của phụ nữ và cho họ quyền lực. Đó chính là sự bùng nổ của công Nghiệp và sự ra đời của Chủ Nghĩa Tư Bản và thị trường tự do.
 
Nhờ máy móc nên phụ không cần nhiều sức mạnh để sản xuất. Điều quan trọng nhất trong nền kinh tế công nghiệp là trí tuệ và sự sáng tạo. Một phụ nữ điều khiển máy móc bây giờ có thể sản xuất số lượng hàng hoá tương tự như đàn ông. Vì kiếm được tiền và đem được miếng ăn về nhà nên đàn ông không còn là vua ở nhà nữa, mà nhà bây giờ có cả vua và hoàng hậu.
 
Vì có tiền là có quyền, phụ nữ có tiền bắt đầu có thêm tiếng nói và quyền lực. Họ bắt đầu yêu cầu quyền bầu cử vì họ cũng góp thuế và công sức thì phải có quyền lực chính trị chứ. Và từ đó, phong trào Nữ Quyền bắt đầu. Ban đầu là quyền đi làm, bầu cử và rồi quyền làm lãnh đạo.
 
Chưa hết, phải nói đến sự tham lam của đàn ông dưới Chủ Nghĩa Tư Bản. Vì trước đây phụ nữ chịu làm với lương thấp hơn đàn ông, nên các ông chủ tư bản đã tận dụng điều này để kiếm thêm lợi nhuận. Lòng tư lợi của họ đã tạo điều kiện để cho phụ nữ làm việc, phát triển rồi giải phóng khỏi kiếp nô lệ nội trợ.
 
Vậy nhờ đâu mà phụ nữ lại có quyền lực – nhờ Chủ Nghĩa Tư Bản. Nó đã cho phép phụ nữ làm việc bằng trí tuệ thay vì sức mạnh. Nó đã cho phụ nữ sản xuất như đàn ông kèm theo đó là quyền chính trị. Nếu không vì Chủ Nghĩa Tư Bản thì phụ nữ chỉ là cái máy chịch và đẻ.
 
Đó là cách Chủ Nghĩa Tư Bản, đàn ông và tư lợi đã giúp và giải phóng phụ nữ. Nếu để ý, phụ nữ ở những nước Tư bản cơ à tiếng nói và giá trị hơn phụ nữ ở nước CNXH. Chủ Nghĩa Tư Bản cho phụ nữ công việc, cơ hội và tự do. Xin các cô cảm ơn Chủ Nghĩa Tư Bản.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa