Nhà độc tài tốt bụng

[Nhà độc tài tốt bụng] Vì dân trí thấp nên chúng ta cần độc tài để phát triển đất nước. – – – Đã bao nhiêu lần bạn nghe câu đó? Rất nhiều đúng không. Nó nghe rất hay, rất lý tưởng. Chẳng có gì cổ tích hơn truyện một ông bụt xuất hiện để cứu nhân độ thế. Nếu bạn tin vào cổ tích thì sẽ rất hợp lý.
Trong suốt lịch sử nhân loại, con người đã bị cai trị bởi độc tài theo hình thức vua chúa, quân chủ, phát xít và cộng sản. Và kết quả của đại đa số là gì? Nghèo, dân trí thấp, tha hoá và độc tài. Nếu bạn muốn minh chứng cho chính quyền độc tài thì có quá nhiều rồi.
Con người và đất nước chỉ phát triển khi họ có tự do kinh tế và chính trị. Dân trí chỉ được nâng cao khi dân có tự do ngôn luận. Bạn chê dân trí thấp nhưng lại ủng hộ độc tài, vậy tôi sẽ hỏi làm sao dân trí cao được?
Bạn sẽ tìm đâu một nhà độc tài tốt bụng? Bạn sẽ tìm đầu ra một chính quyền độc tài ưu việt. Và bạn sẽ tìm đầu ra một chế độ độc tài thương dân? Bạn có thấy điều gì đó trái nghịch không?
Tôi chắc rằng vài bạn sẽ lấy Lý Quang Diệu ra để chứng minh rằng độc tài có thể hiệu quả. Nhưng lấy một thành công để biện minh cho sự nghèo đói của hàng trăm chế độ độc tài khác thì quá lố bịch.
Ông ta chỉ độc tài chính trị, còn kinh tế thì không. Trong chờ một “nhà độc tài thông thái” là điều hoang tưởng. Vì chẳng có ai cầm quyền chuyên chế rồi buông tay cả. Trước đây Hàn Quốc cũng đã từng có phong trào đòi dân chủ mới có ngày nay.
Việt Nam thích dùng những nhà độc tài để biện minh cho chế độ. Cho rằng dân trí thấp nên phải làm vậy. Đó là ngụy biện. Muốn dân trí cao thì phải mở cửa. Để tầng lớp kinh doanh làm ăn. Chứ không phải trông chờ vào một ông bụt. Đó là tư duy mãi kìm chế dân tộc trong nô lệ.
Một đất nước độc tài giàu thì có bao nhiêu đất nước độc tài nghèo. Quá nhiều đúng không? Vậy tại sao không tại ra cơ chế để thiết lập tự do kinh tế. Tại sao không phải là tự do? Tại sao bạn và tôi không tự quyết định mà phải trông chờ vào một ông bụt? Và bạn sẽ tìm ông bụt đó ở đâu? Tôi còn không tin tưởng bạn chứ đừng nói gì người khác. Và bạn có tin tưởng vào sự độc tài của tôi không? Thật đáng tiếc, chắc là không.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa