CHÚA VÀ TỰ DO – Ý Nghĩa Của Ngày Độc Lập Mỹ

[CHÚA VÀ TỰ DO – Ý Nghĩa Của Ngày Độc Lập Mỹ] Ngày 4 tháng 7 năm 1776, một văn bản đã làm thay đổi lịch sử nhân loại. Đó chính là bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ. Nó không chỉ là lời tuyên bố chủ quyền của 13 thuộc địa Mỹ ra khỏi Đế Chế Anh, mà còn mang hàm làm biến đổi nền tảng chính trị của con người. Có rất nhiều quốc gia trên thế giới giành độc lập bằng vũ lực. Và cũng có nhiều quốc gia được thành lập theo pháp luật. Nhưng chỉ có một quốc gia được thành lập theo lời Chúa và lấy Ngài làm nền tảng.
Sau đây, theo tôi, là 5 ý nghĩa của lời tuyên bố đó.

  1. Tự do không đến từ chính phủ mà tự do đến từ Chúa. Tự do đến từ Chúa và khi nó đã bị một chế độ nào lấy đi, nhiệm vụ của con người là lấy lại món quà linh thiêng đó.
  2. Chính phủ tồn tại không phải để cai trị con người, mà để phục vụ người dân và Chúa.
  3. Tự do không thể nào tồn tại nếu không có Chúa. Nếu lấy đi khái niệm Chúa, thì tự do sẽ đến từ đâu? Vì tự do đến từ Chúa nên chỉ có Ngài mới có quyền lấy đi.
  4. Khi một chính phủ trở nên độc tài và tha hóa, thì chính phủ đó không xứng đáng để cai trị. Người dân cũng không có nghĩa vụ để tuân thủ pháp luật. Hoàng Đế George III của Đế Chế Anh đã thu thuế cao, không tôn trọng 13 thuộc địa Mỹ. Vì lẽ đó, ông ta không xứng đáng làm lãnh đạo.
  5. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ tuy là một văn bản chính trị, nhưng nó là một bài văn trích lời từ Kinh Thánh. Nếu một ai đó muốn thấu hiểu nền tảng của Mỹ hay nền văn minh Tây Phương, thì hãy bắt đầu với cuốn Kinh Thánh. Bạn không thể nào bảo vệ tự do khi là một người vô thần.

Tôi rất buồn khi nhìn thấy nhiều người Mỹ trẻ cho rằng Chúa là khái niệm không liên quan đến chính trị và Mỹ nên trở thành một nước thế tục. Không có gì sai lầm hơn ngộ nhận đó. Bạn không thể tách Chúa ra khỏi nước Mỹ vì nước Mỹ được thành lập dựa trên lời Kinh Thánh. Một khi chúng ta bắt đầu tách biệt những giá trị Thiên Chúa ra khỏi chính trị Mỹ – nước Mỹ sẽ không còn là nước Mỹ phi thường mà sẽ trở nên bình thường như bao nước khác.
Đó là tại sao khẩu hiệu của Mỹ là “In God We Trust.” Bởi vì, mượn lời của Donald Trump, “Ở Mỹ, chúng ta không tôn thờ chính phủ, chúng ta tôn thờ Chúa.” Bài học ở đây là, hãy tin vào Chúa, Ngài sẽ ban tự do cho bạn. Và đó sẽ trở thành lý tưởng sống cho bạn.
“Nếu chúng ta mất tự do ở đây (nước Mỹ), sẽ không còn một nơi nào khác để trốn. Đây là trụ cột cuối cùng trên trái đất. Và cái ý tưởng rằng chính phủ phải lệ thuộc người dân, là một ý tưởng mới lạ và khác biệt nhất trong lịch sử nhân loại.” — Ronald W. Reagan
Ku Búa @ Café Ku Búa