GÁI – Tư bản vs CNXH

[GÁI – Tư bản vs CNXH] Giờ so sánh về gái. Là một người mê gái nên tôi hay nhìn gái, mọi thứ gái ở mọi lúc mọi nơi. Tôi phải đau lòng khi nói rằng gái ở những nước CNXH có giá trị thấp hơn so với gái ở nước tư bản. Thật đau lòng khi nói vậy. Nhưng không chỉ nhiêu đó thôi đâu, còn nhiều sự bất công nữa.

 1. Gái Tư Bản có vú bự – Gái CNXH có vú nhỏ.
 2. Gái Tư Bản đẹp không tì vết – Gái CNXH đẹp ngây thơ.
 3. Gái Tư Bản được trai săn đón – Gái CNXH thì tốn công săn trai.
 4. Gái Tư Bản làm đĩ cao cấp – Gái CNXH làm đĩ hạ cấp.
 5. Gái Tư Bản ngang hàng với đàn ông – Gái CNXH thấp kém hơn đang ông.
 6. Gái Tư Bản được luật pháp che chở – Gái CNXH chẳng được luật pháp bảo vệ.
 7. Gái Tư Bản chủ động và sáng tạo – Gái CNXH thụ động và lười biếng.
 8. Gái Tư Bản thích là chịch – Gái CNXH chịch dù không thích.
 9. Gái Tư Bản được trai bú l.ồn – Gái CNXH tốn công BJ.
 10. Gái Tư Bản mông tròn – Gái CNXH mông lép.
 11. Gái Tư Bản trí tuệ – Gái CNXH ngu dốt.
 12. Gái Tư Bản tử tế – Gái CNXH mất dạy.
 13. Gái Tư Bản ít chửi tục – Gái CNXH địt mẹ mọi lúc mọi nơi.
 14. Gái Tư Bản ghét ai ăn thịt chó – Gái CNXH ăn thịt chó như cơm.
 15. Gái Tư Bản có sự nghiệp ổn định – Gái CNXH không sự nghiệp không tương lai.
 16. Gái Tư Bản tự làm ra tiền – Gái CNXH dùng lồn và mặt làm ra tiền.
 17. Gái Tư Bản chủ động cua trai – Gái CNXH chủ động để trai cua mình.
 18. Gái Tư Bản không thích đẻ – Gái CNXH ngoài làm mẹ đẻ thì làm gì nữa.
 19. Gái Tư Bản chủ tham gia chính trị  – Gái CNXH coi chính trị là chuyện ruồi bu.
 20. Gái Tư Bản lên tiếng cho tất cả phụ nữ –  Gái CNXH chẳng quan tâm tới mấy thứ xa vời đó.

CNXH hạ thấp giá trị của gái và phụ nữ. Thời CNXH, gái Việt Nam bị khinh bỉ, ra nước ngoài bị soi mói và luôn bị kìm nén bởi truyền thống Nho Giáo. Giá trị của con gái Việt Nam có bao giờ như thế này chưa? Nhờ CNXH cả đấy. Nói gì nói, theo tôi, không nơi đâu có nhiều gái đẹp bằng Việt Nam. Nhất là mấy em Bắc Kỳ, nhắc tới là cửng cả người. Ôi mấy em gái Bắc Kỳ. Buồn cho phận gái Việt thời CNXH. Thôi tôi đi tán và giải phóng một em xinh xinh để bù đắp đây.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa