Con chó và 3 anh Nam Trung Bắc Kỳ

[Con chó và 3 anh Nam Trung Bắc Kỳ] Có 3 anh – Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ – tới nhà anh Tây chơi. Nhà anh Tây có nuôi một con chó lanh dã man. Thấy khách của chủ tới là “quấu quấu” rồi lè lười tới hôn chân người ta.
 
Trước tiên anh Nam Kỳ tới. Con cho thấy ảnh sủa “quấu quấu quấu” rồi quấn quít dưới chân anh Nam Kỳ. Anh Nam Kỳ nói “lanh quá ta.”
 
Thứ hai là anh Trung Kỳ. Con cho thấy ảnh cũng sủa “quấu quấu quấu” rồi cũng tới quấn quít bên chân anh Trung Kỳ. Anh Trung Kỳ nói “cọn chọ nạy lạnh quạ tạ.”
 
Rồi tới anh Bắc Kỳ. Tự nhiên không thấy tiếng con chó “quấu quấu quấu.” Ông chủ Tây và 2 anh Nam và Trung Kỳ thấy lạ quá mới hỏi “ủa sao không nghe nó quấu quấu quấu ta?”
 
Tìm hoài cũng không thấy con chó. Tự nhiên anh Bắc Kỳ lên tiếng “Địt mẹ, con cầy nhìn là biết thịt ngon vãi lồn ra mày à. Để tao làm thịt rồi 4 đứa mình chén.”
 
PS: truyện viết nhằm thúc đẩy ý thức chứ không phân biệt vùng miền.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa