Lời, Lỗ, Suy Thoái – Tín hiệu giao thông của thị trường

[Lời, Lỗ, Suy Thoái – Tín hiệu giao thông của thị trường] Lời và Lỗ đóng vai trò gì trong nền kinh tế? Hãy coi nó như đèn giao thông. Lời là Đèn Xanh – dấu hiệu tích cực. Lỗ là Đèn Đỏ – dấu hiệu tiêu cực. Khi một doanh nhân thực hiện một dự án hay đầu tư cái gì đó mà Lỗ, thì đó là tín hiệu thị trường nói với anh ta rằng: “Đừng tiếp tục đầu tư nữa, thị trường đang mất cân bằng, hãy ngừng lại. Khách hàng không hài lòng với bạn.” Còn khi anh ta thực hiện dự án mà Lời, thì đó là thị trường nói với anh ta rằng: “Làm tốt lắm hãy tiếp tục. Khách hàng rất hài lòng, bạn đang tạo giá trị đích thực cho họ.”
 
Thị trường không quan tâm tới việc bạn đã mất ngủ bao đêm, nó cũng không quan tâm tới việc bạn tốn bao nhiêu công sức – và nó cũng không quan tâm tới việc đối thủ của bạn đang dìm bạn ra sao. Bạn chấp nhận cuộc chơi thì phải chấp nhận quy luật.
 
Nền kinh tế tư nhân cũng như thị trường hoạt động như đường phố và đèn giao thông. Và doanh nhân cũng như doanh nghiệp là những tài xế và chiếc xe. Vai trò của doanh nhân là tận dụng thời cơ, tài nguyên để giải quyết vấn đề và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Làm tốt và làm đúng thị họ sẽ lời – nghĩa là doanh thu của họ sẽ cao hơn chi phí, đó là phần thưởng thị trường ban tặng họ. Làm không tốt thì họ sẽ lỗ – nghĩa là doanh thu sẽ thấp hơn chi phí, đó là sự cảnh cáo của thị trường.
 
Trong cuộc suy thoái, khi các doanh nghiệp đang lỗ hàng loạt, thì đó là tín hiệu của thị trường nói rằng giá cả cần phải điều chỉnh lại. Đó cũng là dấu hiệu người tiêu dùng nói rằng: “Tôi không đồng ý với giá cả hiện tại, các bạn hãy điều chỉnh lại hợp lý hơn.” Các doanh nghiệp và doanh nhân sẽ nghe theo tín hiệu đó mà điều chỉnh lại.
 
Sự điều chỉnh này cần thời gian và nhiều doanh nghiệp sẽ chịu lỗ. Nhưng đó là điều bình thường. Có lời phải có lỗ, có lên phải có xuống và có thành công phải có tất cả. Như đèn xanh đèn đò, cả hai cần nhau – và nếu mất một trong hai thì chức năng của cả hai sẽ vô hiệu hóa. Hãy tưởng tượng chạy xe trên đường phố mà chỉ có đèn xanh hoặc chỉ có đèn đỏ thôi. Nó sẽ trở nên hỗn loạn.
 
Điểm chính ở đây là suy trầm là điều tự nhiên và cần thiết. Nhưng khi chính phủ can thiệp để cân đối hóa thị trường thông qua các gói kích thích và viện trợ, thì chính phủ đã vô tình tắt đi cái đèn Đỏ (Lỗ) và đèn Xanh (Lời) và áp dụng cảm tính. Làm sao chính phủ biết được người tiêu dùng muốn gì, bao nhiêu? Làm sao họ biết được nền kinh tế cần đầu tư vào ngành điện tử hay công nghiệp, và bao nhiêu? Mức độ khả thi là bao nhiêu? Họ thực sự không biết. Đó là vì sao sự tai hại của chính phủ là can thiệp vào thị trường thay vì để nó tự điều chỉnh. Như thể giải quyết kẹt xe là bỏ Đèn Đỏ để chỉ mở Đèn Xanh. Doanh nghiệp đọc sai tín hiệu và đầu tư kém hiệu quả và hậu quả của sai lầm đó bị đẩy lùi lại.
 
Đó là vì sao cách tốt nhất để giải quyết suy thoái là để Lời và Lỗ tự phân phối tài nguyên. Cũng như Đèn Xanh và Đèn Đỏ điều phối giao thông. Chính phủ đừng làm gì, vì nếu không làm gì thì những tín hiệu kia sẽ hoạt động tự nhiên. Chính phủ chính là vấn đề chứ không phải giải pháp.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa