Nói về Gái

[Nói về Gái] Là một người mê gái, tôi tổng kết những điều sau:
1. Gái xinh nhất – Gái Hà Nội.
2. Gái chua nhất – Gái Bắc Kỳ.
3. Gái gia giáo nhất – Gái Bắc 54.
4. Gái ngọt nhất – Gái Miền Tây.
5. Gái sinh ở Nam mà nói giọng Bắc – Gái Vũng Tàu.
6. Gái học giỏi nhất – Gái Lê Hồng Phong.
7. Gái mất dạy nhất – Gái COCC.
8. Gái thú vị nhất – Gái Việt kiều.
9. Gái dâm nhất – Gái không còn trinh.
10. Gái chủ động nhất – Gái Lai Tây
12. Gái ngoan nhất – Gái Công Giáo.
13. Gái ngu nhất – Gái cộng sản.
14. Gái bố láo nhất – Gái giang hồ.
15. Gái Ku Búa thích nhất – Gái Phản Động.
Ô dè. Ô de. Chịch chịch chịch.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa