Thế mới là đàn ông – Bắc Kỳ, Nam Kỳ và Tây

[Thế mới là đàn ông – Bắc Kỳ, Nam Kỳ và Tây] Có 3 thằng đàn ông – 1 thằng Bắc Kỳ, 1 thằng Nam Kỳ và 1 thằng Tây – đấu võ mồm với nhau coi ai đàn ông hơn.
 
Thằng Tây đi trước, nói: “Hôm bữa tay thấy thằng cướp ăn hiếp cô gái kia, tao tới đập nó rồi cứu cô gái rồi kêu cảnh sát. Thế mới là đàn ông.”
 
Thằng Nam Kỳ nghe xong phán: “Trời đất ơi vậy cũng nói, hôm bữa tao xóm tao có một thằng trộm xe máy trước nhà, tao với mấy người trong xóm lôi nó ra đập nó. Vậy mới là đàn ông.”
 
Nghe xong thằng Bắc Kỳ tức quá vì rất muốn thể hiện, nó liền quát: “Địt mẹ, 2 thằng mày hèn vãi lồn ra. Nghe này. Hôm nay tao lái xe đi dường va chạm phải con đàn bà kia. Bả làm trầy xe tao. Thế là tao, địt con mẹ, xuống xa chửi rồi tát con mẹ đó vài phát. Thế mới là đàn ông.”
 
Thằng Tây và Nam Kỳ nghe xong liền lấy ghế ném thằng Bắc Kỳ rồi phun nước miếng lên, rồi phán: “Fuck you, đụ mẹ mày, thằng hèn, tao sẽ đập chết mày. Thế mới là đàn ông.”
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa