Lính VNCH và bộ đội CS

[Lính VNCH và bộ đội CS] Ở Miền Nam có người bị bắt đi lính, có người xung phong. Ai có trình độ học vấn thì được đi học. Còn ở Miền Bắc thì ai cũng xung phong đi bộ đội. Vì nếu không thì chính quyền cắt hộ khẩu và lương thực.
Lính VNCH không phải ai cũng được ăn học đầy đủ. Nhưng họ không bắn dân lành, họ không cưỡng hiếp người vô tội và họ chiến đấu để bảo vệ tự do – còn bộ đội miền Bắc thì ngược lại. Ông tôi là một người như vậy và tôi tự hào về ông.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
19366378_469716643379377_2272917331176072335_n