GIAN DỐI CỦA CNXH – Công ty cho thuê xe đạp của Trung Quốc phá sản vì mất 90% xe

[GIAN DỐI CỦA CNXH – Công ty cho thuê xe đạp của Trung Quốc phá sản vì mất 90% xe] Mới đây một công ty cho thuê xe đạp ở Trung Quốc, Wukong Bike, đã phải đóng cửa và giải tán vì 90% xe đạp cho thuê của họ bị ăn cắp. Mô hình kinh doanh cho thuê xe đạp không có gì mới ở Mỹ và u và thậm chí đã rất thành công ở vài thành phố. Đây là một mô hình rất lý tưởng, phù hợp với du khách và giúp giảm ô nhiễm môi trường.
 
Mô hình kinh tế chia sẻ này chỉ có thể hoạt động trên nền tảng trung thực của người dùng. Người dùng bỏ tiền thuê, tự lấy xe đạp rồi sau khi sử dụng xong sẽ trả lại rồi người khác sẽ tới thuê. Công ty Wukong có tầm 1,200 chiếc xe đạp ở Chongqing và phân nửa nằm ở khuôn viên Đại học Chongqing.
 
Nhưng rất tiếc là những con người chúng ta nghĩ là trí thức vẫn gian dối như thường. Sau một thời gian hoạt động, chỉ 10% chiếc xe đạp được trả lại, nghĩa là 90% chiếc bị ăn cắp. Sự linh động không kiểm soát và hoàn toàn tự giác này đã thất bại thê thảm ở Trung Quốc, một trong vài nước CNXH còn lại trên thế giới.
 
Mô hình kinh tế chia sẻ được dựa trên nền tảng tự giác của người dùng và sự trung thực của xã hội. Đây là một điều xã hội CNXH không hề có hoặc đang khan hiếm. Thật đáng tiếc cho một mô hình vô cùng lý tưởng. Và nếu mô hình này được áp dụng ở Việt Nam thì kết quả có thể đã được dự đoán trước.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Straitstimes
19264373_469102053440836_6330814203835577278_o