DONALD TRUMP GIÚP CUBA (VIỆT NAM) – 10 điều có thể làm

[DONALD TRUMP GIÚP CUBA (VIỆT NAM) – 10 điều có thể làm] Donald Trump mới tiếp tục cấm vận Cuba, bác bỏ lệnh tái giao thương của Obama, vì ông ta muốn giúp người dân Cuba. Khi nói tới “giúp” thì mấy con mẹ bỉm sửa hay nghĩ tới việc cho tiền vì trong tư duy của họ chỉ có vậy thôi. Nhưng giúp kiểu bố thí chẳng đem lại hiệu quả gì. Sau đây là 10 điều Donald Trump có thể làm để giúp người dân Cuba (Việt Nam).

  1. Đưa Cuba (Việt Nam) vào danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo và tự do ngôn luận.
  2. Cắt hết viện trợ cho Cuba (Việt Nam). Vận động và ép các quốc gia khác cũng cắt viện trợ.
  3. Cắt hết tiền viện trợ phát triển ưu đãi ODA cho Cuba (Việt Nam). Nó chỉ chảy vô túi quan chức chứ không giúp gì cho dân.
  4. Cấm các doanh nghiệp Mỹ làm ăn với doanh nghiệp thuộc quân đội Cuba (Việt Nam). Ai lại nuôi quân đội của địch chứ?
  5. Cấm buôn bán vũ khí với Cuba (Việt Nam).
  6. Khóa hết tài khoản ngân hàng và tài sản của các quan chức Cuba (Việt Nam). Dùng cái đó làm đòn bẩy để đàm phán.
  7. Con cái của các quan chức Cuba (Việt Nam) có nguy cơ bị trục xuất. Dùng con cái họ để làm đòn bẩy. Họ không quan tâm tới người khác nhưng không ai mà không quan tâm tới con cái mình.
  8. Bất cứ ai là con cháu của đảng viên CS Cuba (Việt Nam) sẽ bị cấm nhập tịch trong thời hạn 20 năm.
  9. Cắt hoặc hủy bỏ hiệp ước giao thương để yêu cầu Cuba (Việt Nam) cải thiện nhân quyền. Họ sẽ không được xuất khẩu vào Mỹ cho đến khi thả hết tù nhân chính trị và tôn trọng tự do ngôn luận.
  10. Và cuối cùng, làm diễn văn và liên tục lên án “Đế Chế Ma Quái” của Cuba (Việt Nam) như Ronald Reagan đã làm đối với Liên Xô. Tuy chỉ là một bài diễn văn nhưng đã làm thức tỉnh hàng triệu người và xây dựng một phong trào tự do.

Hơn nữa, nếu viện trợ thì cho các Nhà Thờ Công Giáo và Tin Lành kinh phí để quảng bá Chúa. Chúa đi đến đâu thì ma quái và vô thần chết tới đó. Người Thiên Chúa là người bạn thân thiết nhất của tự do và Donald Trump có thể tin tưởng vào họ. Một người Thiên Chúa không bao giờ thuộc về CS.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa