BẮC KỲ ĂN THỊT CHÓ – Vì sao lại thế?

[BẮC KỲ ĂN THỊT CHÓ – Vì sao lại thế?] Dân Bắc Kỳ rất thích ăn thịt chó. Đúng, không phải ai cũng vậy, nhưng tại sao lại vậy? Có thể bạn sẽ nói vì văn hóa ngàn xưa, vì thịt chó có nhiều dinh dưỡng hay thịt chó ấm, và có thể l vì xứ Bắc lạnh nên dân Bắc thích ăn thịt chó. Có thể. Nhưng sự thật là gì?
 
Chuyện này thì tôi có hỏi vài người bạn Bắc Kỳ của tôi, Bắc 75 và 54, và họ đều xác nhận: trước đây dân Bắc không ăn thịt chó, hoặc ít ăn thịt chó, và đa số người Bắc rất yêu chó và coi nó như người trong nhà. Nhưng do đâu mà bây giờ nhiều người Bắc Kỳ lại ăn thịt chó? Sau đây là sự thật.
 
Vào năm 1954 sai khi chính phủ CNXH được thành lập ở Bắc Kỳ thì nền kinh tế miền Bắc bị quốc hữu hóa. Tất cả tài sản đều bị tịch thu và tất cả nông dân đều phải hoạt động thông qua các hợp tác xã dưới tinh thần “sở hữu toàn dân” và “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.” Nên tất cả các con vật đều bị tịch thu. Bạn không được tự túc nuôi bò, gà, vịt, heo, trâu hay bất cứ con vật gì có thể làm thịt được. Nhà nào nuôi thì phải nộp cho hợp tác xã và bất cứ nhà nào giữ con vật riêng sẽ bị quy tội.
 
Tuy nhiên, hên hay cố tình thì không biết, chính quyền không tính con chó là con vật làm thịt. Vì quan niệm vẫn là con chó là con vật giữ nhà. Cộng sản coi vậy mà vẫn có quan điểm về con chó và thừa nhận chức năng đặc biệt của nó. Cho nên con chó được tha, không được tính và người dân có quyền nuôi chó.
 
Vì có quyền nuôi chó trong khi tất cả con vật khác đều bị tịch thu nên con chó là con vật “có thịt” duy nhất người dân có thể ăn được. Lợi dụng khe hở đó, người dân bắt đầu âm thầm nuôi chó để làm thịt. Họ nuôi đủ lớn để làm thịt mà không sợ phải nộp cho chính quyền địa phương. Cho nên thói quen ăn thịt chó của Bắc Kỳ xuất phát từ điều này. Theo năm tháng thì nó trở thành một nét văn hóa trong một nền kinh tế tập trung tập thể. Con chó từ một con vật giữ nhà lại biến thành một con vật nuôi làm thịt. Người dân vì đói quá nên cũng làm thịt chó cho đỡ đói chứ đói quá biết ăn gì nữa.
 
Rồi tháng qua tháng, năm qua năm, thế hệ qua thế hệ – thịt chó trở thành một đặc sản của người Bắc Kỳ. Họ chế biến thành nhiều món với tên Cầy Tơ 5 Món. Cho nên khi bạn ăn thịt chó, bạn đang ăn một ký ức và di sản của nền kinh tế CNXH. Đó là một thời đau thương của người miền Bắc. Thịt chó không phải là nét văn hóa của người Miền Bắc hay Bắc Kỳ, nó là nét văn hóa của CNXH và nạn đói thời bao cấp. PS: Người viết có thể sai.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
144110-1731579899920_n