NAM KỲ – Vì sao lãnh đạo nên là Nam Kỳ

[NAM KỲ – Vì sao lãnh đạo nên là Nam Kỳ] Tôi xin nói về một chủ đề rất nhạy cảm. Bạn nào không thích đọc về vấn đề vùng miền thì xin đừng đọc và cũng đừng sồn sồn. Là một người hay tìm hiểu về chính trị Việt Nam, tôi khám phá ra một điều này. Đó là: tất cả những vấn nạn của đất nước hiện tại đều do Bắc Kỳ gây ra. Xin lưu ý, tôi không hề nói người Bắc xấu xa gì cả, đừng hiểu lầm nhé. Theo tôi, chỉ có người Nam Kỳ mới có tư duy để dẫn dắt đất nước.
Nhưng rất tiếc, các vị trí chủ chốt và quan trọng trong bộ máy chính quyền hiện tại đều do Bắc Kỳ nắm. Có phải ngẫu nhiên khi Tổng Bí Thư luôn là Bắc Kỳ còn Thủ Tướng lại là Nam Kỳ? Tôi không cho là ngẫu nhiên. Đó là sự cố tình. Mấy cha Bắc Kỳ muốn nắm quyền chính trị nhưng vì muốn phát triển kinh tế nên cho người Nam Kỳ nắm chức Thủ Tướng.
Qua bao năm thất bại thì đã quá rõ. Tôi xin nhấn mạnh, tôi cho rằng lãnh đạo đất nước nên làm người Nam Kỳ. Vì sao? Vì những lý do sau đây:

 1. Nam Kỳ tính tình cởi mở hơn, có sao nói vậy chứ không lòng vòng.
 2. Nam Kỳ vì bị nhiễm văn hóa của Pháp rồi Mỹ nên tư duy đổi mới và hiện đại hơn.
 3. Nam Kỳ ít GATO hơn hoặc không ganh đua với nhau.
 4. Nam Kỳ luôn chào đón những điều mới mẽ.
 5. Nam Kỳ luôn muốn thực hiện sự thay đổi chứ không có tư duy dậm chân tại chỗ.
 6. Nam Kỳ bị nhiễm CNXH ít nặng hơn.
 7. Nam Kỳ hiền và thật thà hơn.
 8. Nam Kỳ có tư duy làm ăn hơn. Trong tư duy họ, làm ăn là phục vụ người khác.
 9. Nam Kỳ có tầm nhìn dài hạn hơn.
 10. Nam Kỳ tuy lười biếng nhưng khi làm là làm. Vì sống ở vùng đất dư thừa tài nguyên quá nên lười biếng.
 11. Nam Kỳ không có phân biệt vùng miền. Họ chẳng quan tâm bạn là ai, đến từ đâu, nói giọng gì.
 12. Nam Kỳ có cơ sở và nên tàng đạo đức bền vững hơn.
 13. Nam Kỳ có tư duy độc lập chứ không đi theo bầy đàn.
 14. Nam Kỳ không có cổ thủ và thủ đoạn. Ít ra là không nhiều hơn.
 15. Nam Kỳ không có bạo động. Nếu muốn tiêu diệt ai đó thì sẽ chơi đẹp và sòng phẳng.
 16. Nam Kỳ suy nghĩ bằng logic, ít cảm tính hơn.
 17. Nam Kỳ nếu ghét ai thì sẽ chửi người đó chứ không giữ trong lòng. Cho nên bạn sẽ luôn biết trong đầu họ nghĩ gì và sẽ làm gì.
 18. Nam Kỳ có cơ sở làm ăn tốt hơn.
 19. Nam Kỳ luôn lắng nghe người khác nói gì chứ không độc đoán.
 20. Và cuối cùng, Nam Kỳ ít cấu kết để dìm hàng đối phương hơn.

Không phải tôi kỳ thị hay phân biệt, nhưng đó là sự thật. Nếu để ý, bạn sẽ thấy rằng gần như tất cả những nỗ lực cải cách đất nước và chính sách đều đến từ phe Nam Kỳ. Còn phe muốn dìm hàng và dậm chân tại chỗ là Bắc Kỳ. Cho nên nếu Việt Nam muốn thay đổi tư duy thì trước tiên phải thay thế lãnh đạo Bắc Kỳ bằng lãnh đạo Nam Kỳ. Rồi từ từ thay đổi. Với Nam Kỳ, đất nước có tiềm năng và khả năng cải tiến để thay đổi. Còn dưới tay mấy cha nội Bắc Kỳ thì hoàn toàn không. Đó là vì sao Nam Kỳ nên làm lãnh đạo đất nước nhưng rất tiếc hiện tại Bắc Kỳ đang nắm toàn bộ.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa