CHỦ TÂY – Vì sao nên làm cho chủ Tây

[CHỦ TÂY – Vì sao nên làm cho chủ Tây] Tôi mới đọc một bài của một bạn về ông chủ Bắc Kỳ của bạn ấy. Giờ bỏ qua vấn đề đó. Ở đây, với tư cách cũng là một người đã từng làm cho chủ Tây, Nam Kỳ và Bắc Kỳ – tôi xin đưa ra những lý do vì sao bạn nên làm cho Chủ Tây. Chủ Tây ở đây bao gồm các công ty Tây hoặc có sếp Tây. Vì sao?

 1. Làm cho Chủ Tây bạn sẽ được trả lương cao hơn. Điều này bây giờ thì không hẳn nữa nhưng có thể cho là vậy.
 2. Làm cho Chủ Tây bạn sẽ được tôn trọng như một thành viên trong công ty.
 3. Làm cho Chủ Tây bạn sẽ không bị chửi như con chó như làm cho chủ Bắc Kỳ.
 4. Làm cho Chủ Tây bạn sẽ quen với kỷ luật làm việc. Làm ra làm, chơi ra chơi.
 5. Làm cho Chủ Tây bạn sẽ quen với việc đi đúng giờ.
 6. Làm cho Chủ Tây bạn sẽ quen với việc thẳng thắn, có sao nói vậy và đừng chơi đểu. Làm được thì làm không làm được thì thôi.
 7. Làm cho Chủ Tây bạn sẽ được coi như một đối tác cùng làm chung chứ không bị phân biệt giai cấp.
 8. Làm cho Chủ Tây thì bạn chỉ làm việc, còn mấy chuyện nhảm nhí tình cảm cá nhân hay gia đình thì chẳng liên quan gì cả.
 9. Làm cho Chủ Tây vì họ có tầm nhìn dài hạn và không làm ăn chụp giật.
 10. Làm cho Chủ Tây vì họ không thích nhậu nhẹt như mấy cha Nam Kỳ.
 11. Làm cho Chủ Tây vì họ không chơi đểu như mấy cha Bắc Kỳ.
 12. Làm cho Chủ Tây vì họ luôn biết trọng dụng nhân tài.
 13. Làm cho Chủ Tây vì họ chỉ quan tâm đến chuyên môn và năng lực của bạn. Còn mấy thứ nhảm nhí khác thì chẳng liên quan.
 14. Làm cho Chủ Tây bạn sẽ được trả lương đúng ngày, đương nhiên, sẽ luôn có trường hợp cá biệt.
 15. Làm cho Chủ Tây bạn sẽ được đối xử công bằng.
 16. Làm cho Chủ Tây vì bạn sẽ được trả lương theo năng suất chứ không theo quan hệ.
 17. Làm cho Chủ Tây để sau này truyền lại cảm hứng cho người khác.
 18. Làm cho Chủ Tây để bạn hiểu môi trường cạnh tranh là như thế nào.
 19. Làm cho Chủ Tây bạn sẽ bỏ thói GATO và hỗ trợ lẫn nhau.
 20. Làm cho Chủ Tây bạn sẽ được tự do ý kiến, lắng nghe và tận dụng.
 21. Và cuối cùng, làm cho Chủ Tây để bạn có thể làm sai hay thất bại để học hỏi kinh nghiệm. Sẽ không ai cười bạn đâu vì thất bại hay sai lầm là điều bình thường. Đó là điều cần thiết để phát triển.

Không phải công ty Tây nào cũng vậy, không phải sếp Tây nào cũng vậy, nhưng đa số là vậy. Cũng như không phải thằng chủ Bắc Kỳ nào cũng đểu, nhưng đa số là vậy. Nếu được thì bạn hãy làm cho Chủ Tây, Sếp Tây và Công Ty để hiểu vì sao họ thành công còn Việt Nam thì không.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa