Khi chính phủ cấm súng

[Khi chính phủ cấm súng] Có đám côn đồ cầm súng bắn chịch chịch chịch trong xóm Dân Lành. Dân Lành thấy bất bình nên lấy súng bắn lại chịch chịch rồi kêu cảnh sát. Sau đó phóng viên kéo tới giật tít lên “Bạo Loạn Súng.” Ngay lập tức mấy con kền kền Đảng Dân Cuội phán: “Phải cấm súng.” Sau đó đưa cho thằng Tổng Thống Mọi ký. Ban hành luật cấm súng.
 
Cảnh sát sau đó tịch thu tất cả súng của Dân Lành và mua lại các khẩu súng của bất cứ ai đem tới bán. Một tuần sau đám kền kền Đảng Dân Cuội sung sướng phán: “Dzê dzê Dân Lành hết súng rồi. Chúng ta đã kiểm soát được súng. Sẽ không còn bạo loạn súng nữa. Dzê dzê.”
 
Ngay lập tức một đám côn đồ cấm súng bắn đám kền kền Dân Cuội 10 phát “chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch.” Mấy con kền kền tức quá nói: “Sao mày có súng bắn được? Tụi tao tịch thu súng rồi mà?”
 
Sau đó đám côn đồ phán: “Đồ ngu. Mày ban hành luật cấm súng là cấm đám Dân Lành thôi. Còn tụi tao là côn đồ. Mà đã là côn đồ thì luật pháp là cái con mẹ gì. Xàm xàm hoài. Chịch chịch chịch.” Nói xong đám côn đồ bắn tiếp chịch chịch chịch.
 
Đám kền kền bị bắn đau quá liền âm thần nói: “Ôi địt. Ước gì trước đây nghe lời thằng Ku Búa thì bây giờ đã không bị bắn chịch chịch chịch.”
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa