Kệ mẹ nó

[Kệ mẹ nó] Tôi cực kỳ ghét và dị ứng với 2 câu sau đây: 1) “Mày chửi bới vậy hoài sao không ra nước ngoài mà sống?” và 2) “Thì kệ mẹ nó.”
 
Bộ đất nước này là của mày hay sao mà kêu tao đi chỗ khác sống. Nước này là nước của tao, tao ghét thì tao chửi. Mà tao chửi thì tao vẫn thương nước tao. Vì thương nên tao mới chửi. Không thương thì chửi chi. Đúng không nè.
 
Và cái thái độ “kệ mẹ nó” là nguyên nhân chính vì sao lại có câu số 1. Tôi cực kỳ dị ứng với câu “kệ mẹ nó” vì nó thể hiện sự vô trách nhiệm và buông thả của một con người. Mất dạy.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa