SỞ HỮU SÚNG – Vì sao lại có Tu Chính Án 2

[SỞ HỮU SÚNG – Vì sao lại có Tu Chính Án 2] Mỹ mới chứng kiến thêm một vụ bắn súng và chết người. Ngay lập tức, đám truyền thông đần độn và đám nhân đạo kền kền thì sồn sồn lên cho rằng Tu Chính Án 2 – Quyền Sở Hữu Súng của người dân, được ghi trong Hiến Pháp Mỹ – là nguyên nhân. Giờ bỏ qua cuộc tranh luận cũ mèm đó. Tôi xin giải thích vì sao lại có Tu Chính Án 2 (2nd Amendment) trong Hiến Pháp Mỹ.
Chuyện là ngày xưa các Nhà Lập Quốc Mỹ, vốn là những quân nhân và nhà quý tộc, đã chứng kiến sự độc ác và độc tài của Hoàng Đế Anh. Họ đã chứng kiến một tiểu đội với súng đạn đã có thể kiểm soát và cưỡng chế hàng ngàn người như thế nào. Quá trình đấu tranh giành độc lập của Mỹ rất khó vì người dân không được sở hữu súng.
Họ đã hiểu rằng không có một chính phủ nào lý tưởng hay tốt đẹp cả. Vì chính phủ được điều hành bởi con người. Con người khi sở hữu quyền lực sẽ trở nên tha hóa và độc đoán. Người dân chân yếu tay mềm khó có thể bảo vệ tự do của họ dưới một cơ chế độc tài nếu không có dụng cụ cần thiết. Cho nên sau khi giành độc lập và lập Hiến Pháp họ đã ghi trong Hiến Pháp, trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền (Bill of Rights) quyền hạn của chính phủ. Và 2 điều quan trọng nhất là:

  1. Tự do ngôn luận – Tu Chính Án 1.
  2. Và quyền sở hữu vũ khí – Tu Chính Án 2.

Tại sao hai cái đó lại đi đầu. Tại sao quyền sở hữu súng lại đi sau tự do ngôn luận? Vì nó là điều kiện tất yếu để duy trì tự do ngôn luận. Muốn có tự do, muốn giành tự do, muốn bảo vệ tự do để giao lại cho thế hệ sau thì phải có dụng cụ để bảo vệ tự do. Tự do và một quần chúng tự do đi song song với nhau. “Khi người dân sợ chính phủ chúng ta có độc tài, nhưng khi chính phủ sợ người dân chúng ta có tự do.” Câu nói tiêu biểu của Thomas Jefferson đã nói lên tất cả. Chỉ một nhân dân tự do và sở hữu dụng cụ để bảo vệ tự do thì mới có được một đất nước tự do.
Thế kỷ 20 đã chứng kiến vô số quốc gia bị độc tài cai trị. Ý, Đức, Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam hay Cuba. Tại sao độc tài có thể nổi dậy được? Nhưng Mỹ lại không có chuyện đó. Có phải ngẫu nhiên mà Mỹ chưa có một chính phủ độc tài nào hay không? Tôi cho là không. Không thể ngẫu nhiên được. Một chính phủ độc tài khó có thể phát triển và tồn tại được vì người dân Mỹ luôn có dụng cụ để tiêu diệt họ. Các Nhà Lập Quốc Mỹ thừa biết rằng, vì quyền lực làm tha hóa con người, cho nên nếu sau này có một chính phủ độc tài thì nhiệm vụ của người là lật đổ chính phủ đó. Nếu tự do ngôn luận và nền cộng hòa bị đe dọa thì Hiến Pháp cho người dân quyền và dụng cụ để khôi phục lại nền tảng quốc gia.
Một đất nước tự do đi đôi với một nhân dân tự do. Và một nhân dân tự do chỉ tự do khi họ có dụng cụ để bảo vệ tự do đó. Với lẽ đó, chính phủ luôn nằm dưới quyền của người dân chứ không phải ngược lại. Đó là nền tảng và triết lý tự do của nước Mỹ. Thật đáng buồn là bây giờ nhiều người lại không hiểu vấn đề.
“Khi người dân sợ chính phủ chúng ta có độc tài, nhưng khi chính phủ sợ người dân chúng ta có tự do.” — Thomas Jefferson
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
thom