2 thằng Hồi Giáo láo

[2 thằng Hồi Giáo láo] Tôi mới thấy tấm hình này. Nó cho thấy 2 ý kiến của 2 người Hồi Giáo về vụ khủng bố Manchester. Nó đã nhận được nhiều sự đồng cảm của người Anh Quốc. Nhưng đó là sự giả dối. Sự thật là 2 cái ông Hồi Giáo đó cố tình nói sai sự thật.
1) Luật Hồi Giáo cấm người Hồi Giáo tương tác ôn hòa với người Thiên Chúa và Do Thái, cũng như người ngoại đạo.
2) Kinh thánh Sharia dạy “khi thấy một người Thiên Chúa và Do Thái, hãy chuyển đạo họ hoặc giết họ.”
3) Hồi Giáo (Islam) không có nghĩa là hòa bình hay ôn hòa, mà nghĩa là “khuất phục.”
4) Để ý cách người tên Admad Diner dùng từ God thay vì từ Allah. Người đó không được sử dụng danh nghĩa Allah khi đồng cảm với người Thiên Chúa.
5) Người Hồi Giáo có nhiệm vụ ép người ngoại đạo khuất phục dưới Allah.
6) Bất cứ người Hồi Giáo nào bảo vệ quyền lợi của người Thiên Chúa/Do Thái là vi phạm lời dạy của Allah.
7) Và cuối cùng, họ vẫn không đề “lên án” các tổ chức khủng bố như ISIS dưới danh nghĩa Hồi Giáo và Allah. Vì họ sẽ phạm tội phỉ báng Allah.
 
Tóm lại là 2 người trong hình đang nói láo nhưng đám truyền thông và dân chúng lại tin là sự thật. Trong Hồi Giáo, một tín độ có quyền nói láo để bảo vệ Hồi Giáo. Nhất là đối với người Thiên Chúa/Do Thái, một người Hồi Giáo không có nghĩ vụ để nói thật.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
19260401_1846015229022189_6572203701095735105_n