Dân đen chiếm đất sân bay Tân Sơn Nhất?

[Dân đen chiếm đất sân bay Tân Sơn Nhất?] Tôi mới thấy bài này cho rằng “dân đen mới là người chiếm 2/3 đất sân bay Tân Sơn Nhất (TSN). Đây không phải là lần đầu có người nói vậy. Đúng, sân golf của Bộ Quốc Phòng (BQP) chỉ chiếm một phần, đa số (có thể nói là 2/3) diện tích của sân bay TSN trước năm 1975 bây giờ là nhà dân.
 
Khi nghe vậy tôi mới hỏi mấy đứa bạn Sài Gòn và anh tài xê hay chở khách đi sân bay cũng chục năm rồi. Nên mọi sự thay đổi của khu vực đó thì người Sài Gòn lâu đời nào cũng biết. Đúng, đa số diện tích sân bay bây giờ là dân chiếm. NHƯNG, có “dân ở đây là ai?”
 
Chuyện là vầy. Sau năm Giải Phóng năm 1975, Bắc Kỳ đi vào Sài Gòn để lập chính phủ mới. Họ đưa người dân, cán bộ, sĩ quan và quan chức từ Bắc vào. Thấy đất sân bay trống nên họ mới quy hoạch rồi biến thành nhà ở riêng cho các cán bộ và sĩ quan, nhất là các tướng tá Quân Đội. Rồi khi kinh tế phát triển thì khu đó vẫn do người Bắc đứng tên, rồi cấp sổ đỏ.
 
Sau này người ta, tức dân đen, tới thuê mặt tiền, nhà trọ, văn phòng cho nên ai cũng nghĩ “dân đen” là người chiếm. Nhưng sự thật là đất đó không có thằng dân đen nào dám tới ở rồi được cấp sổ đỏ cả. Chỉ dành riêng cho cán bộ và sĩ quan quân đội.
 
Cho nên nói “dân đen chiếm đất sân bay Tân Sơn Nhất” là một sự giả dối hoàn toàn. Đám Bắc Kỳ mới là người chiếm chứ dân đen nào chiếm?
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
nnnn