Gái Việt xếp hạng Trai

[Gái Việt xếp hạng Trai] Tất cả con trai đều không công bằng, sự thật là vậy. Là một người mê gái và thường xuyên nói chuyện với gái nên tôi quá rành tư duy của mấy em gái Việt Nam. Đây là 3 đặc điểm của gái Việt:
1) Sinh ngoại
2) Sính tiền
3) Và sính hưởng thụ.
 
Với lẽ đó cho nên họ xếp hạng trai như sau:
1) Tây đại gia hoặc trí thức – lương cao.
2) Tây.
3) Đại gia và thiếu gia Việt Nam.
4) Việt kiều trí thức – lương cao.
5) Việt kiều nghèo – nghèo nhưng vẫn hơn Việt Nam.
6) Du học sinh tự túc – là dùng tiền túi, chứng tỏ nhà giàu hoặc khá.
7) Du học sinh học bổng- dù không giàu nhưng về nước đảm bảo có việc làm và tương lai.
8) Trai đảng viên.
9) Trai văn phòng.
10) Trai bình thường.
 
Đó. Tôi có thể sai nhưng chắc chắn là không sai. Mấy em gái Việt Nam xếp hạng trai theo vị trí đó. Vậy bạn là ai trong 10 loại trai đó?
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa