CNXH, mập và ốm

[CNXH, mập và ốm] Một ông bụt CNXH thấy thằng mập và thằng ốm đứng bên nhau, nó hét: “Tổ cha bọn tư bản, vì nó mà khoảng cách giàu nghèo và mập ốm ngày càng tăng. Phải đem lại sự công bằng cho xã hội. Ai ủng hộ tôi.”
Đám dân đen nghèo ốm nghe vậy liền cổ vũ:” Dze dze dze. Yeah yeah yeah. Tôi ốm chết mẹ mà thằng kia lại mập tổ mẹ ra. Đả đảo bọn tài phiệt. Công bằng cho tất cả.”
Thằng ông bụt CNXH nghe xong ngay lập tức lấy hết đồ ăn và tiền bạc dưới danh nghĩa “công bằng hoá xã hội.” Vài tuần sau không còn ai mập nữa vì tất cả đều đói ốm đến mức ỉa không ra phân. Thiên đường CNXH nơi ai cũng công bằng đã thành hiện thực.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa