Nam Kỳ vs Bắc Kỳ – Thằng hèn và thằng ranh ma

[Nam Kỳ vs Bắc Kỳ – Thằng hèn và thằng ranh ma] Tính cách và văn hóa ít nhiều ảnh hưởng và giải thích về chính trị của một đất nước. Giờ xét từ góc nhìn văn hóa Bắc Kỳ Nam Kỳ thì không quá khó để hiểu vì sao Nam Kỳ thua Bắc Kỳ. Và nếu chúng ta phân tích văn hóa của Nam Kỳ thì sẽ hiểu vì sao XHCN lại tồn tại, vì sự nhu nhược và hèn nhát của dân Nam Kỳ.
KHI NAM KỲ BỊ ĐÁNH – Nếu bạn tới xóm Nam Kỳ đánh hay nạt một thằng Nam Kỳ, thì họ sẽ phản ứng với thái độ “thôi mà, nhịn nó đi mày ơi, một nhịn chín lành, ở hiền gặp lành, nó ở ác sẽ gặp quả báo.” Khi gặp xung đột dân Nam Kỳ với bản chất hèn nhát, nhu nhược và ôn hòa của mình sẽ lập tức đứng ngoài. Cùng với tư duy “quả báo” thì họ sẽ nghĩ rằng thằng ở ác sau này sẽ gặp ác, nên tốt nhất đừng quan tâm tới. Cho nên rất dễ bắt nạt dân Nam Kỳ. Vì khi bắt nạt họ sẽ im lặng làm lơ, rồi trốn chạy chứ không đối mặt để giải quyết vấn đề.
KHI BẮC KỲ BỊ ĐÁNH – Khác với dân Nam Kỳ hèn hạ. Nếu bạn tới xóm Bắc Kỳ và đánh hay nạt một thằng Bắc Kỳ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ chửi “đ.ịt con mẹ mày, tụi mày đập chết con mẹ nó cho tao.” Sau đó cả đám Bắc Kỳ trong xóm sẽ cầm gậy và búa tới tập SML cái thằng kia. Bắc Kỳ rất lỳ, cứng đầu và rất đoàn kết. Cho nên khi bị đánh thì họ sẽ bênh đồng hương của họ như bênh con. Cho nên rất khó để đánh bại dân Bắc Kỳ. Cho nên cũng dễ hiểu vì sao Nam Kỳ lại thua.
KẾT LUẬN – Không phải ai cũng vậy, nhưng chúng ta phải thừa nhận là dân Nam Kỳ đa số rất hèn và nhát gan. Khi gặp xung đột họ sẽ làm lơ, im lặng rồi bỏ chạy. Nhìn vĩ mô hơn thì cuộc chiến Việt Nam cũng phần nào phản ảnh điều đó. Còn hiện tại thì càng rõ rệt khi dân Nam Kỳ đại đa số chỉ muốn ôn hòa, im lặng và trốn chạy khỏi vấn đề. Có quá đáng để nói dân Nam Kỳ hèn không? Không, họ quá hèn đi chứ. Có quá để nói dân Bắc Kỳ ranh ma không? Không hề, bản chất là vậy. Khi đám Nam Kỳ hèn đánh nhau với đám Bắc Kỳ ranh ma thì kết quả đã được quyết định trước rồi.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa