DLV Sinh viên Trung Quốc ở Úc]

[DLV Sinh viên Trung Quốc ở Úc][Ku Búa @ Cafe Ku Búa] Ở một cuộc biểu tình ở Canberra. Các sinh viên đang biểu tình được chở đến bởi những chiếc xe buýt được chi trả bởi Đại Sứ Quán Trung Quốc. Họ lấn áp cuộc biểu tình cho Tây Tạng và những người bất đồng.

Sinh viên: Đại sứ quán Trung Quốc hỗ trợ chúng tôi hay tài trợ bằng cách cung cấp cờ, đồ ăn, xe vận chuyển và những thứ như hỗ trợ pháp lý cũng như luật sư.
Phóng viên: cho sự kiện trong ngày?
Sinh viên: vâng, đôi lúc cũng có chính trị liên quan nữa. Có thể làm với cảnh sát.
 
Chính phủ Trung Quốc theo dõi các sinh viên Trung Quốc ở đa số trường đại học ở Úc. Và các hội sinh viên báo cáo cho Đại Sứ Quán Trung Quốc.
 
Sinh viên: Theo tôi với tư cách là chủ tịch của hội sinh viên Trung Quốc và là một người Trung Quốc, tôi muốn làm việc này cho sự an toàn của tất cả thành viên của sinh viên (Trung Quốc).
Phóng viên: bạn sẽ báo cáo với đại sứ quán rằng vài sinh viên đang biểu tình vì nhân quyền, để ví dụ?
Sinh viên: vâng, chắc chắn rồi. Để giữ an toàn cho tất cả sinh viên và làm vậy cho Trung Quốc nữa.
 
[Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo ABC Australia]