5 điều thú vị về đầu tư NGẪU NHIÊN

[5 điều thú vị về đầu tư NGẪU NHIÊN] Tôi là một người hay mơ mộng. Sáng chạy xe ôm tối về ra quán net 5,000 VND/tiếng để gõ Excel chơi. Tôi tải bảng giá lịch sử của ETF Index SP500 (Mã: SPY). Và sau đây là 5 điều thú vị.
 
1) Nếu bạn mua ngẫu nhiên và để đó 1 năm, xác suất 90% là giá hiện tại sẽ cao hơn giá mua. Nghĩa là bạn lời bằng cách mua đại mà không cần tài năng gì.
2) Nếu bạn mua mỗi ngày một số lượng nhất định – $100 đi – thì một năm sau, lợi tức trung bình sẽ là 9%.
3) Nến bạn mua rồi để đó, bạn sẽ đánh bại 90% các quỹ đầu tư chuyên nghiệp.
4) Nếu bạn nghe lời một thằng môi giới chứng khoán, xác suất 50% là nó sẽ sai và bạn chịu lỗ.
5) Và cuối cùng, nếu bạn mua và để đó trên 10 năm thì bạn sẽ nhân đôi số tiền của mình – tối thiểu.
 
Ủa, vậy bỏ tiền vô mấy quỹ đầu tư hay nghe lời mấy ông nội thầy bói chứng khoán làm gì nữa? ETF Index mà quất thôi. Đó là NGẪU NHIÊN, bạn chỉ cần mau rồi để đó, không suy nghĩ hay tốn công nghiên cứu gì cả. Điều này nói gì về tụi môi giới chứng khoán?
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa