Muốn làm từ thiện ở Việt Nam?

[Muốn làm từ thiện ở Việt Nam?] Muốn làm từ thiện ở xứ này thì phải qua mặt 3 tổ chức: 1) UBND 2) Mặt Trận Tổ Quốc (MTTQ) và 3) Công An (CA).
 
– Bạn muốn mở quán ăn từ thiện? Phải có giấy phép của UBND và MTTQ.
– Bạn muốn tổ chức phát lương thực? Phải có giấy giới thiệu và thông qua UBND và MTTQ.
– Bạn muốn mở trường dạy nghề? Phải có giấy phép của UBND và Sở Giáo Dục.
– Bạn muốn mở trạm ý tế khám bệnh miễn phí? Phải có giấy phép của UBND và Sở Y Tế.
– Bạn muốn lập quỹ đầu tư cho vay nhỏ (micro loan)? – Phải có giấy của Sở Đầu Tư và UBND.
– Bạn muốn làm nơi cư trú cho người vô gia cư? Phải có giấy phép của UBND và CA để làm tạm trú tạm vắng.
 
Dưới cơ chế hiện tại thì người Việt muốn làm tự thiện hay muốn làm việc tốt cũng không thể. Vì phải qua mặt 3 cơ quan nói trên. Vậy đừng hỏi sao họ vô cảm. Dân Việt vô cảm tại ai?
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa