Biến đổi khí hậu là do con người?

[Biến đổi khí hậu là do con người?] Truyền thông đại chúng đang lo lắng vì khí hậu đang thay đổi. Rất đúng, tôi hoàn toàn đồng ý. Khí hậu đang thay đổi, nhưng, khí hậu đã luôn thay đổi. Trong suốt lịch sử của trái đất và nhân loại, khí hậu chưa bao giờ cố định, nó đã luôn thay đổi. Khí hậu đã thay đổi trước khi chúng ta có cuộc cách mạng công nghiệp, trước khi chúng ta có toàn cầu hóa, trước khi chúng ta có các cuộc thế chiến, trước khi tờ New York Times và các tờ báo cánh tả viết về hiện tượng biến đổi khí hậu – và trên hết, khí hậu đã luôn thay đổi trước khi các lợi ích nhóm cáo buộc rằng con người là nguyên nhân chính vì sao khí hậu lại thay đổi.
 
Vào ngày 24 tháng 6 năm 1974, tạp chí nổi tiếng Time đã xuất bản một bài báo và trang bìa mang tên “Một Kỷ Băng Hà Mới?” Không những vậy, vào năm 1977, họ cũng đã đăng trên trang bìa của họ tiêu đề “Làm sao để sống qua thời Kỷ Băng Hà sắp tới.” Không những chỉ tạp chí Time mà nhiều tờ báo khác cũng như các nhà khoa học lợi ích nhóm cũng đã dự đoán và cảnh báo về hiện tượng “lạnh toàn cầu.”
 
Nhưng bây giờ họ lại đổi 180 độ và cho rằng trái đất đang ấm lên, khí hậu đang thay đổi và nhân loại đang phái gánh chịu vô số thiên tai bởi vì sự thịnh vượng của con người. Thật lố bịch khi chỉ mới 40 năm thôi mà truyền thông đại chúng đã thay đổi chủ trương. Con người là nguyên nhân khiến những điều đó xảy ra? Ngày xưa Kỷ Băng Hà xảy ra vì con người? Ngày xưa thời ấm lên của Trung Cổ là cũng vì con người? Thật lố bịch.
 
Không có một bộ luật nào mà chính phủ có thể ban hàng để thay đổi khí hậu – để làm cho khí hậu lạnh hơn hay ấm hơn, trừ khi bạn tin mà phép thuật mơ hồ. Chẳng có một bộ luật hay chính sách chính phủ nào có thể làm thay đổi khí hậu cả. Giải pháp các chính trị gia muốn là ban hành những bộ luật và khoản thuế tên “thuế môi trường” hay “thuế khí hậu” để trừng phạt con người về mặt tiêu thụ. Con người phải luôn tiêu thụ và ăn uống, đây chỉ là một khoản thuế và sẽ chẳng thay đổi gì.
 
Bây giờ giả sử con người là thủ phạm và con người là nguyên nhân chính. Vậy chúng ta có thể làm gì? Chúng ta không nên ăn uống? Chúng ta không nên lái xe? Chúng ta không nên đi máy bay? Chúng ta không nên đầu tư và phát triển ngành công nghiệp? Và ai sẽ là những người chi trả các chi phí và gánh chịu thiệt hại? Chính trị gia? Không hề. Al Gore? Ông ta đã có hơn 100 triệu USD từ thương vụ biến đổi khí hậu này. Vậy thì ai? Những người nghèo và nhất là những người ở các nước nghèo. Những người phải phát triển công nghiệp để xóa đói giảm nghèo, những người phải dùng điện để làm việc. Những người nghèo của thế giới đã nghèo và sẽ mãi nghèo vì những chính sách ngu xuẩn và lố bịch mang tên “biến đổi khí hậu.”
 
Và giả sử bây giờ tất cả con người chết và biến mất khỏi trái đất này thì có tác động gì tới biến đổi khí hậu hay nhiệt độ không? Không hề. Khí hậu sẽ luôn thay đổi, nhiệt độ sẽ luôn tăng và giảm và trái đất vẫn xoay tròn. Biến đổi khí hậu là do con người gây ra? THẬT LỐ BỊCH.
 
PS: Để tìm hiểu sự thật thêm bạn có thể tìm trên Google hoặc Youtube “ku búa biến đổi khí hậu.”
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
http://news.webshots.com/photo/2994485830056011884sJDkxX

http://news.webshots.com/photo/2994485830056011884sJDkxX