Dạy thuế cho dân đen

[Dạy thuế cho dân đen] Có 2 thằng dân đen tên Ngu và Đần chạy xe ôm. Sau một ngày chạy mệt quá 2 thằng rũ nhau đi mua bánh mì ăn. Vậy là nó tới chiếc xe bánh mì gần đó mua 2 ổ. Trong lúc chờ cô bán bánh mì thì thằng dân đen Ngu thấy cái bảng hiệu ‘Đóng thuế là nghĩa vụ’. Nó thấy lạ quá nên hỏi thằng kia: “Ê mạy, thuế là gì vậy mạy?” Thằng Đần trả lời: “Là tiền chính phủ lấy từ túi mày.”
 
Nghe xong thằng Ngu chưa hiểu, nó nói: “Là sao, tao có thấy thằng chính phủ nào lấy tiền tao đâu.” Thằng Đần nghe xong nói: “Nó lấy mà mày không biết đó chứ, nếu mày biết thì mày chửi sao?”
 
Thằng Ngu vẫn chưa hiểu, nó nói tiếp: “Là sao, mày ví dụ coi.” Nghe xong thằng Đần bực quá, ngay lập tức cầm ổ của thằng Ngu rồi cạp ăn hết phân nửa rồi phán: “Tao mới ăn phân nửa ổ bánh mì của mày đó, mày phải tốn tiền trả một ổ mà chỉ ăn được nửa ổ. Đó là thuế. Mày thấy bực chưa?”
 
Thằng Ngu thấy vậy cái nói: “ĐM ai cho mày ăn đồ ăn của tao?” Thằng Đần cười và nói: “Chúc mừng mày đã hiểu thuế là gì.”
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa