Sự thật về quỹ từ thiện

[Sự thật về quỹ từ thiện] Giờ bạn có 100đ. Nếu bạn để lại cho con thì sẽ bị đánh thuế 50đ. Nếu bạn đầu tư sẽ bị đánh thuế 15đ. Giờ bạn lấy 100đ lập cái quỹ “từ thiện.” Danh nghĩa là tự thiện nhưng thực chất là quỹ đầu tư. Để được công nhận là quỹ từ thiện thì mỗi năm bạn phải rút 3% để làm từ thiện, còn lại thì không tính, để đó dùng dưới danh nghĩa từ thiện.
 
Giờ bạn có 100đ, bạn lập quỹ từ thiện, bạn lấy tiền đó đầu tư, năm đó bạn lời 10% là 10đ, bạn dùng 3đ cho từ thiện, còn lại không tính thuế. Hỏi “Bạn lời bao nhiêu?”
 
Trả lời: Có 100đ, đầu tư lời 10% là thành 110đ, lấy 3đ làm từ thiện và còn lại 107đ.
 
Đó là trò ranh ma mà đám siêu giàu Mỹ dùng để trốn thuế và đánh bóng tên tuổi. Đỉnh cao của ranh ma và bịp bợm.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa