Những mối đe dọa đến tự do hiện tại

[Những mối đe dọa đến tự do hiện tại] Trong thập niên 1930 thì chủ nghĩa phát xít là mối đe dọa lớn nhất đến tự do. Thời Chiến Tranh Lạnh là chủ nghĩa CS. Còn hiện tại thì sao? Để tôi liệt kê ra hết.
1. Hồi Giáo.
2. Bắc Hàn.
3. Iran – họ muốn sở hữu hạt nhân và cam kết sẽ dùng nó.
4. Facebook và sự thiên vị cho cánh tả của nó.
5. Google – nó bắt đầu lạm dụng và kiểm duyệt nhưng thông tin cánh hữu.
6. Đảng Dân Chủ Mỹ.
7. Kinh tế Keynesian.
8. Chính sách nới lỏng định lượng của các ngân hàng nhà nước.
9. Sự bành trướng của cơ quan hành chính.
10. Liên Hiệp Quốc -nó muốn quốc tế hóa luật lệ và xóa khái niệm biên giới và quốc gia.
11. Palestine.
12. Saudi Arabia – nước tài trợ cho khủng bố lớn nhất.
13. Trung Quốc.
14. Tỷ lệ sinh con của người da trắng giảm.
15. Thủ tục hành chính ngày càng nhiều và phức tạp.
16. Thuế thu nhập cá nhân đánh trên toàn cầu (cái này Mỹ đang có, đi làm ở đâu trên thế giới bạn cũng phải đóng thuế cho Mỹ).
17. New York Times – tờ báo thiên tả.
18. CNN -kênh truyền hình thiên tả.
19. Hollywood – tuyên truyền cánh tả thông qua điển ảnh.
20. Phong trào nữ quyền – nó đang đảo ngược chức năng tự nhiên của phụ nữ.
 
Tôi chỉ có thể nghĩ ra bấy nhiêu thôi. Ai muốn góp thêm cứ góp.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa