Mark Zuck muốn cho mọi người thu nhập cơ bản

[Mark Zuck muốn cho mọi người thu nhập cơ bản] Mark Zuck vừa tuyên bố là anh ta muốn chính phủ đánh thuế và đưa tất cả mọi người một khoản thu nhập cơ bản. Nhưng tại sao anh ta lại muốn như vậy? Anh ta có được gì đâu? Thoạt đầu thì mọi người sẽ nghĩ rằng anh ta là ông bụt, nhưng sự thật hoàn toàn khác. Sau đây là những lý do:
 
1. Đưa lương cơ bản cho mọi người sẽ khiến họ lệ thuộc vào phe cánh tả và chính sách trợ cấp của chính phủ. Tương tự như di dân bất hợp pháp, họ luôn bầu cho Đảng Dân Chủ.
2. Mark Zuck trả rất ít thuế thu nhập. Anh ta chủ yếu trả thuế lợi tức và cổ tức thông qua cổ phần Facebook và quỹ đầu tư “núp dưới danh nghĩa từ thiện” của mình. Anh ta kêu gọi tăng thuế nhưng thực chất anh ta đóng rất ít.
3. Mark Zuck là một người công khai ủng hộ Đảng Dân Chủ và các phe cánh tả trên thế giới. Với chính sách mị dân này, anh ta sẽ kéo cử tri qua bên Đảng Dân Chủ.
4. Hiện tại Donald Trump và Đảng Cộng Hòa đang cầm quyền. Mark Zuck vốn là một người ủng hộ Đảng Dân Chủ nên đây là cách đánh xéo chính sách cánh hữu của Đảng Cộng Hòa.
5. Như hầu hết các sinh viên thế hệ của anh, Mark Zuck là một người thiên tả và muốn sự công bằng trong sự bắt đầu và kết quả.
6. Những người sẽ tuyệt đối ủng hộ “lương cơ bản” là người nghèo. Ở Mỹ thì là người Mễ, nhập cư lậu và da đen. Nhóm này vốn đã ủng hộ Đảng Dân Chủ tuyệt đối rồi nên sẽ càng ủng hộ mạnh hơn.
7. Khi chính phủ cấp lương cơ bản thì tiền chỉ là một phần. Phần còn lại là lợi ích thông qua tem phiếu. Chính phủ thu 10 nhưng chỉ trả 1-2. Đây là trò từ thiện ăn bớt tiền.
8. Khi chính phủ tiêu tiền cho các dự án từ thiện, thì đây là cách các lợi ích nhóm hưởng lợi từ khác hợp đồng.
 
Cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi tán thành. Mark Zuck làm giàu từ thị trường tự do nhưng bây giờ anh ta muốn giới hạn sân chơi cho những người khác. Vậy có phải là công bằng không?
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa