Vì sao có quá nhiều thuế phí?

[Vì sao có quá nhiều thuế phí?] Tại sao chính phủ lại thu thuế bằng nhiều loại, khoản thuế và tận thu từng chút một? Nếu mục đích của thuế là thu tiền thì tại sao không áp dụng một mức duy nhất nhưng cao – như 30%. Tại sao phải thu lặt vặt nhỏ lẻ như hiện tại? Như thuế môi trường, đường bộ, GTGT, VAT, xăng dầu. Chưa kể hàng trăm loại phí nhỏ lẻ khác nhau. Ngẫu nhiên hay cố tình? Đây là vì sao.
 
THU MỘT LẦN – Giờ giả sử tôi là chính phủ – hay một chính trị gia – và tôi nói với bạn: “Bạn kiếm được 100đ thì tôi sẽ thu 30đ của bạn.” Bạn có đồng ý không? Và bạn sẽ phản ứng ra sao? Tôi chắc rằng bạn sẽ không hài lòng và phản đối. Nếu tôi làm vậy thì dưới cơ chế dân chủ thì sẽ không có ai bầu cho tôi cả. Nên điều này coi như khó thậm chí là bất khả thi.
 
THU NHIỀU LẦN – Nhưng bây giờ tôi dùng cách thu nhỏ lẻ lặt vặt. Thay vì thu một lần một khoản lớn, tôi sẽ thu nhiều khoản nhỏ và nhiều lần. Tôi sẽ nói: “Bạn kiếm 100đ và tôi sẽ thu 10đ thôi.” Chắc bạn sẽ hài lòng và nếu ấm ức cũng không phàn nàn gì vì số tiền đó quá nhỏ.
 
SỰ RANH MA – Nhưng sau đó tôi ban hành nhiều thuế phí ngầm và nhỏ lẻ. Như thuế VAT 5%, thuế môi trường 2%, thuê GTGT 3%, thuế đường bộ 1%, phí kiểm dịch 1%. Vân vân và vân vân. Không những vậy, tôi sẽ nói là “đây chỉ là khoản thuế áp dụng cho đối tượng nhất định. Thuế xe hơi chỉ áp dụng cho người nào dùng xe hơi, người còn lại không bị ảnh hưởng.” Sau đó bạn phản ứng ra sao? Chắc rằng bạn sẽ không phản đối.
 
Rồi từ từ bạn phải đóng vô số loại thuế, mua một con gà thôi mà bạn đã đóng hơn 30 loại thuế phí khác nhau. Nhưng vấn đề là bạn nghĩ rằng mình chỉ đóng một. Bạn đã bị lừa.
 
Thay vì áp dụng một khoản thuế lớn thì họ lại áp dụng hàng chục hàng trăm khoản thuế phí nhỏ lẻ. Một là để đánh lừa thị giác người dân. Hai là dễ tuyên truyền vì ít ai chống đối. Và ba là họ có thể tận thu. Đó là vì sao chính phủ lại làm như vậy. Cho nên đừng quá bất ngờ khi bạn phải đóng hàng trăm loại thuế phí nhỏ lẻ mà tưởng rằng mình chẳng đóng. Đó là sự khôn ngoan hay ranh ma của chính phủ.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa