KIỀU HỐI KHÔNG MIỄN PHÍ

[KIỀU HỐI KHÔNG MIỄN PHÍ] Tôi xin giải thích một trong những ngộ nhân phổ biến về Kiều Hối. Đây không phải là tiền miễn phí và tôi thực sự không hiểu vì sao báo chí lại nói như vậy, chắc để câu view. Tôi không thích như vậy, cái nào ra cái đó.
Giờ lượng kiều hối mỗi năm tầm 9 tỷ USD. Nghĩa là sao? 9 tỷ đó từ trên trời rơi xuống? Các nhà bình luận kinh tế trên báo chí và truyền hình thì nói đây là “xuất khẩu không tốn gì.” Giờ một cô ở Mỹ gửi về $1 thì cô ta thực ra làm gì? Cô ta đang đổi $1 để lấy 21,000 VND. Ngược lại, bên phía Việt Nam đổi 21,000 VND để lấy $1. Cả 2 bên đều trao đổi với nhau chứ không phải là “tiền trên trời rơi xuống.”
Giờ Việt Nam nhận kiều hối thì có phải là chúng ta không cần làm gì không? Không hề. Khi chúng ta nhận $9 tỷ thì chúng ta phải xuất với số lượng tương đương. Nghĩa là chúng ta phải sản xuất ra hàng hóa tương đương với số tiền đó. Và ngược lại, bên phía bên kia cũng phải sản xuất ra số lượng tương tự. Và cả 2 đều buôn bán, giao dịch và trao đổi với nhau. Chứ không phải một bên nhận rồi không làm gì. Nghĩa là sao? Nghĩa là bên ngoài giao dịch và đầu tư vào Việt Nam $9 tỷ thì ngược lại, bên Việt Nam cũng đầu tư và giao dịch lại bên kia $9 tỷ. Cả 2 đều sản xuất và trao đổi. Chứ không hề đơn phương.
Nếu nó miễn phí chỉ “có thể làm miễn phí” đối với người đầu tiên chứ không phải người thứ hai trở lên. Bạn có ai đó cho bạn $1, đó là miễn phí. Nhưng khi bạn cầm $1 đi mua hàng thì còn là miễn phí nữa không? Không.
Trong tư duy của các nhà phê bình, kiều hối là tiền chùa, Việt Nam chỉ nhận chứ không đưa lại. Đây là suy nghĩ hoặc ngộ nhận sai lầm rất phổ biến. Và đó là vì sao. Kiều hối không miễn phí. Việt Nam không phải chỉ nhận mà không đưa lại. Một giao dịch có hai phía chứ không thể đơn phương.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa