IN TIỀN – 10 lý do nên in tiền

[IN TIỀN – 10 lý do nên in tiền] Tôi đây là một người đã mạnh miệng chỉ trích chính sách “nới lỏng định lượng” của ngân hàng nhà nước – Mỹ, Anh, Úc, Nhật và Việt Nam. Nhưng đó chỉ là cái nhìn một chiều. Phải công bằng. Phải nhìn những lợi ích của việc in tiền. Sau đây là 10 lý do vì sao chính phủ Việt Nam nên in tiền.

  1. In tiền làm giá nhà tăng. Cái thằng dân đen ở Quận 8 nhà nghèo bà cố. Từ cái ngày chính phủ mạnh tay in tiền thì nó trở thành tỷ phú. Căn nhà cấp 4 của nó giờ muốn mua đâu phải dễ, 2 tỷ là ít.
  2. In tiền làm cổ phiếu tăng giá. Nhà đầu tư rất thích. Mua thì cổ phiếu cứ tăng không ngừng. Lợi nhuận tự nhiên.
  3. In tiền làm giá bất động sản chung tăng giá. Bạn đầu tư mà lo sợ giá giảm hả? Còn lâu. Chính phủ sẽ in tiền và thế nào nó cũng tăng.
  4. In tiền làm cho các ngân hàng có nhiều tiền hơn để cho vay. Càng nhiều tiền cho vay thì càng nhiều hoa hồng.
  5. In tiền làm mọi thứ tăng giá. Mấy hộ kinh doanh có dịp để tăng giá bán. Lợi nhuận tự nhiên trên trời rơi xuống.
  6. In tiền làm tăng GDP. Năm nay vẫn sản xuất nhiêu đó hàng hóa nhưng vì in tiền nên giá trị của nó tăng. Quá đã.
  7. In tiền để giảm gánh nặng cho chính phủ chi trả ngân sách. Thiếu tiền thì in, thu thuế làm gì.
  8. In tiền khiến chính phủ khỏi đi vòng vòng thu thuế chi cho nó mệt. Không ai trốn được thuế lạm phát cả.
  9. In tiền để người vay nợ giảm bớt nợ cá nhân. Tự nhiên lạm phát xóa bớt một phần nợ thì còn gì sướng bằng.
  10. Và cuối cùng, in tiền để mọi người và nhà nhà có cảm giác đang phát triển. Cái gì cũng tăng giá, cái gì cũng lên cao. Các doanh nhân vì tăng giá nên lợi nhuận tăng. Cảm giác thật sướng và vĩ đại.

Đó. Vì những lý do trên thì còn chờ gì nữa? In tiền thôi. In mạnh vào để bất động sản và cổ phiếu lên giá và dân đen làm tỷ phú VND. 1-2-3 dzô, 2-3 dzô, 2-3 zô.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa