GỬI BÒ ĐỎ – Các bạn đang bảo vệ cái gì?

[GỬI BÒ ĐỎ – Các bạn đang bảo vệ cái gì?] Tôi chẳng biết viết giới thiệu sao, thôi vô thẳng vấn đề cho lẹ. Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu. Các bạn đang hy sinh bản thân để bảo vệ cái gì, vì cái gì? Các bạn đang được gì?

 1. Bảo vệ ẤY để làm gì khi về hưu không có đủ tiền để mua mì gói.
 2. Bảo vệ ẤY để làm gì khi mấy con bò Cha bò Mẹ hưởng lợi còn bạn thì gánh hết nguy hiểm.
 3. Bảo vệ ẤY để làm gì khi con cháu của mấy Bò Cha Bọ Mẹ đang đi nước ngoài hết.
 4. Bảo vệ ẤY để làm gì khi gi đình bạn phải hít không khí ô nhiễm hàng ngày.
 5. Bảo vệ ẤY để làm gì khi bạn bị bạn bè ghét, láng giếng thì xa lánh và bạn chỉ chơi được với một nhóm người.
 6. Bảo vệ ẤY để làm gì khi bạn không bao giờ được mọi người tôn trọng. Đổi lại, bạn chỉ nhận được sự khinh bỉ.
 7. Bảo vệ ẤY để làm gì khi con cái bạn sẽ phải lớn lên trong một xã hôi thối nát mà bạn đang góp phần xây dựng.
 8. Bảo vệ ẤY để làm gì khi trường học con cái bạn học không hề giáo dục con bạn.
 9. Bảo vệ ẤY để làm gì tương lai của bạn và gia đình bạn thì mù tịt.
 10. Bảo vệ ẤY để làm gì khi bạn chỉ nhận được đồng lương ít ỏi khiến bạn không thể sống một cách tử tế.
 11. Bảo vệ ẤY để làm gì khi bạn giải nghệ thì bạn cũng sẽ trở thành những người trước đây bạn đánh đập.
 12. Bảo vệ ẤY để làm gì khi đi vào bệnh viện bạn vẫn phải tốn tiền và không được tôn trọng.
 13. Bảo vệ ẤY để làm gì bạn sẽ chỉ mãi là một con Bò Quèn không hơn không kém.
 14. Bảo vệ ẤY để làm gì khi bạn không thể đi ra nước ngoài du lịch, muốn đi phải trình báo và xin phép. Ôi quá mệt.
 15. Bảo vệ ẤY để làm gì khi cái lý tưởng bạn theo đuổi đã bị thế giới tẩy chay và dẹp bỏ từ lâu rồi.
 16. Bảo vệ ẤY để làm gì khi cha mẹ bạn khóc thầm vì đang chọn sai phía.
 17. Bảo vệ ẤY để làm gì khi bạn không thể nói cho con cái mình về nghề nghiệp của cha mẹ nó.
 18. Bảo vệ ẤY để làm gì khi bạn phải sống trong sự gian dối.
 19. Bảo vệ ẤY để làm gì khi bạn sẽ bị vắt chanh bỏ vỏ.
 20. Và trên hết, bảo vệ để làm gì khi bạn phải phản bội đất nước và người dân của bạn.

Nếu vào thời thanh thiếu niên, bạn là một con Bò Đỏ thì tôi hoàn toàn đồng cảm và thấu hiểu. Nhưng khi bạn đã ra đời mà vẫn còn là Bò Đỏ thì bạn là một đứa ngốc không thuốc chữa. Nỗ lực và công sức của bạn có đáng không?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa