[Sách] Nền kinh tế phát triển và sụp đổ như thế nào?

[Nền kinh tế phát triển và sụp đổ như thế nào?]
Đây là video về một trong những cuốn sách kinh tế tôi yêu thích nhất. Nó giải thích nền kinh tế từ góc nhìn của Trường Phái Kinh Tế Áo. Nền kinh tế hoạt động ra sao? Tiền là gì? Tích lũy là gì? Ngân hàng là gì? Vì sao lại có khủng hoảng tài chính 2007-2009? Nguyên nhân là gì? Cuốn sách này giải thích đầy đủ. Đây là một trong những cuốn sách hay nhất về kinh tế mà tôi đã đọc.
 
Đọc tiếp bài: http://cafekubua.com/2016/05/29/nen-kinh-te-phat-trien-va-sup-do-nhu-the-nao/
Link sách: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.685038778296306.1073741829.658658857600965&type=3
Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hgk3eg68_aE
 
[Ku Búa @ CAFEKUBUA]
Theo Animated Coffee Break
https://www.youtube.com/watch?v=hgk3eg68_aE