PHỒN VINH KHỐN NẠN

[PHỒN VINH KHỐN NẠN] Chúng ta đã nghe đến khái niệm “Phồn Vinh Giả Tạo” chủ yếu gợi ý là sự thịnh vượng của một đất nước kia đang dựa trên sự giả tạo, chủ yếu là từ chính sách kinh tế Keynes thông qua chi tiêu chính phủ và in tiền. In tiền khiến giá cả tăng, tài sản vì thế cũng tăng giá leo thang và khiến cho người dân có cảm giác là họ đang giàu lên vì tài sản họ đang tăng giá. Nhưng tôi sẽ nói về một khái niệm khác còn ác liệt hơn “Phồn Vinh Giả Tạo” của kinh tế Keynes. Đó là “Phồn Vinh Khốn Nạn.”
Phồn Vinh Khốn Nạn là gì? Đây là từ tôi phịa ra nhắm miêu tả phồn vinh hiện tại ở Việt Nam của một số người. Vì sao là phồn vinh? Vì là phồn vinh, là sự giàu có, là của cả, là tiền bạc, và thịnh vượng. Nhưng vì sao lại “Khốn Nạn?” Bởi vì nó khốn nạn. Bởi vì sự thịnh vượng đó được xây dựa trên nước mắt, đau khổ và tiêu tàn của người khác. Vậy ngành nào đang tạo ra Phồn Vinh Khốn Nạn? Đó là”

  1. Hành chính – Người hưởng lợi là cán bộ quan chức, nạn nhân là người dân mỗi khi đi làm hành chính. Mỗi đồng người dân mất cho quan liêu hành chính là một đồng đi vào túi cán bộ.
  2. Bất động sản – Người hưởng lợi là sở Tài Nguyên Môi Trường, công ty bất động sản, đám cò môi giới và ngân hàng. Còn nạn nhân là những người nông dân nghèo nó bị cướp đất. Mỗi m2 nông dân mất là hàng chục triệu đi vào túi lợi ích nhóm kia.
  3. Chó xanh – Cấm ai nghĩ bậy nha. Từ bảo kê quán kia, giang hồ, mại dâm cho tới hộ khẩu và kiểm tra kinh tế. Nạn nhân là các hộ kinh doanh. Dân càng nghèo thì họ càng giàu.
  4. Chó vàng – Cấm ai nghĩ bậy. Mỗi lần chạy xe bị ngoắc vô là chi vài trăm, tiền này ai hưởng.
  5. Thuế – Người hưởng lợi là cán bộ thuế, nạn nhân là chủ kinh doanh, doanh nghiệp và ngân sách. Dân càng nghèo thì họ càng giàu.
  6. Ngân hàng – Cho vay vô tội vạ, thiếu tiền hay nợ xấu thì kêu nhà nước in tiền bù lại, quá sướng. Nạn nhân là người dân khi phải trả lãi suất cao hơn và lạm phát cao. Dân càng nghèo thì họ càng giàu.
  7. Giấy phép và luật ngầm – Lợi ích nhóm là cán bộ, mấy công ty luật chuyên chạy giấy tờ và đám cò giấy phép. Nạn nhân là người dân. Dân càng nghèo thì họ càng giàu.
  8. Buôn lậu – Hải quan và đám buôn lậu hưởng lợi. Nạn nhân là người dân khi phải ăn đồ hóa chất, hàng hóa thì bán không được, chất lượng thì kém.
  9. Xuất khẩu lao động – Hưởng lợi là đám làm môi giới xuất khẩu lao động và cá bộ. Nạn nhân là người nghèo đang bán mồ hôi nước mắt để đổi lấy đồng tiền rẻ mạt.
  10. Và cuối cùng, Quân Đội – Hưởng lợi là các tướng tá khi lấy tiền dân đầu tư không sợ lỗ. Còn an ninh quốc phòng thì để dân đen lo.

Đó là những cái tôi gọi là Phồn Vinh Khốn Nạn, nó ác hơn Phồn Vinh Giả Tạo của kinh tế Keynes nhiều. Kinh tế Keynes không tạo ra nạn nhân cướp đất, không kêu con người bán nước, không có sự khốn nạn nào cả. Còn Phồn Vinh Khốn Nạn được xây dựng trên sự đau khổ và nghèo đói của người khác và đó là sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam hiện tại. Sự khốn nạn. SHARE KHÔNG CẦN HỎI.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa