Vì sao Huỳnh Phước Sang và Ku Búa lại tồn tại?

[Vì sao Huỳnh Phước Sang và Ku Búa lại tồn tại?] Có một câu hỏi mà vô cùng khó trả lời, tôi nghĩ chỉ có Chúa mới trả lời được. “Vì sao kẻ ác và cái ác luôn tồn tại?” Vì sao những kẻ đầu bò như Huỳnh Phước Sang lại tồn tại? Vì Chúa muôn con người chịu đau khổ? Vì Chúa muốn người dân Việt Nam phải bị mị dân bởi những người như Huỳnh Phước Sang? Chúa độc ác đến vậy sao?
Không hề đâu bạn à. Trên đời này cái gì cũng có hai mặt cả và hai bên đều cần đến nhau để cuộc sống trở nên cân đối. Có xấu phải có đẹp, có ác phải có tốt, có gian dối phải có thật thà, có xuống phải có lên, có nam phải có nữ hay có lửa phải có nước.
Giờ tôi hỏi bạn “Nếu kẻ ác không tồn tại thì làm sao bạn biết thế nào là ác?” Ác là sao? Bạn hiểu ác là thế nào? Nếu cái xấu không tồn tại mà chỉ có cái đẹp thì làm sao chúng ta có thể định nghĩa thế nào là đẹp và thế nào là xấu? Nếu chỉ có người thật thà mà không có người gian dối thì làm sao chúng ta cho rằng người nào gian dối và người nào thật thà? Bạn hiểu ý tôi chưa? Bạn cần cái kia để củng cố và định nghĩa có cái còn lại. Nếu một trong hai mất thì cả hai đều trở nên vô nghĩa. Vì thế nên Chúa mới tạo ra mọi thứ với hai mặt.
Giờ nếu không có bác sĩ Huỳnh Phước Sang ba xạo mị dân mà chỉ có anh xe ôm Ku Búa nói lên sự thật thì làm sao để bạn biết ai đang mị dân và ai đang nói sự thật? Bạn dựa vào đâu mà nói vậy? Nếu không có thằng Phú Không Ngẫn viết xàm mà chỉ có anh Ku Búa viết trung thực thì bạn sẽ dùng cái gì để làm chuẩn cho trung thực và xàm xí? Bạn không thể. Chỉ khi nào bạn lấy cái bên kia để đối chiếu thì cái còn lại mới có ý nghĩa.
Cho nên cái ác, kẻ ác, sự gian dối và người gian dối sẽ luôn tồn tại. Nó tồn tại để con người hiểu thế nào là gian dối và không tái phạm. Chỉ như vậy thì con người mới trung thực và sống tốt được. Để quay lại chủ đề “Vì sao Huỳnh Phước Sang tồn tại?” Vì Chúa muốn mọi người hiểu và yêu quý “thằng xe ôm Ku Búa” hơn. Nên chúng ta có thể hỏi ngược lại “Vì sao thằng Ku Búa lại tồn tại?” Để nó đập thằng Huỳnh Phước Sang và bảo vệ sự thật. Nếu thiếu một trong hai thì cả hai đều vô nghĩa và đời sống chúng ta sẽ là tờ giấy trắng.
Vì thế, xin cảm ơn Chúa đã sinh thằng Huỳnh Phước Sang và Ku Búa ra đời để con người biết và hiểu được thế nào là gian dối và thế nào là sự thật. Amen.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
18556737_454605088223866_8398475023321941959_o