Bắc Kỳ, Nam Kỳ và Cơ Chế Cộng Hòa cho Việt Nam

[Bắc Kỳ, Nam Kỳ và Cơ Chế Cộng Hòa cho Việt Nam] Trước tiên, bạn nào bị dị ứng với từ “Bắc Kỳ Nam Kỳ” thì đừng có đọc tiếp, vì rất dễ sôi máu. Bạn nào cảm thấy bình thường thì đọc tiếp. Tôi không muốn Việt Nam trở thành một nước dân chủ, tôi muốn Việt Nam trở thành một nước Cộng Hòa. Nghĩa là sao? Nghĩa là:

  1. Mỗi tỉnh như là một tiểu bang nhỏ, một quốc gia nhỏ.
  2. Mỗi tỉnh có hiến pháp riêng.
  3. Mỗi tình có mức độ độc lập.
  4. Thành viên của Chính Phủ Quốc Gia (Liên Bang) được chọn bởi tỉnh và cử tri cấp tỉnh.
  5. Quyền lực được phân chia đều chứ không tập trung.
  6. Số đông không lúc nào cũng thắng, luôn bị hạn chế.

Chính Phủ Quốc Gia (Liên Bang) được thành lập như sau. Giờ lấy số tỉnh và thành phố hiện tại cho dễ hiểu. 63 tỉnh và 5 thành phố trung ương.

  1. Hạ Viện sẽ được hình thành theo dân số mỗi tỉnh. Mỗi tỉnh có ít nhất 2 dân biểu. Cứ 400,000 người là một dân biểu. Nhiệm kỳ 2 năm.
  2. Thượng Viện sẽ được hình thành theo 2 người cho mỗi tỉnh và thành phố. Tổng cộng là (68 x 2) 136 ghế thượng viện. Nhiệm kỳ 4 năm. 1 ghế là do dân bầu, 1 ghế là do ban lập pháp tỉnh bầu. Phân chia quyền lực. Số đông không bao giờ thắng.
  3. Chức tổng thống nhiệm kỳ 4 năm. Bầu theo mô hình Đại Cử Tri Đoàn.
  4. Số Đại Cử Tri là 136 (Thượng Viện), 200 cho Hạ Viện (90 triệu dân chia cho 400,000người/dân biểu). Tổng cộng là 336 Đại Cử Tri. Ai Thắng 168 Đại Cử Tri thắng tổng thống.

Vì sao tôi lại nói vậy? Vì theo nhận xét của tôi, Việt Nam có dân chủ thì Bắc Kỳ sẽ lấn áp Nam Kỳ. Mấy bạn Bắc Kỳ nào cảm thấy bị kỳ thị thì đừng đọc tiếp, còn nếu đọc tiếp là bạn thấy sự thật. Dân Bắc Kỳ cực kỳ ranh ma và dễ sồn sồn. Để ý là CS cao cấp chủ yếu là dân Bắc Kỳ. Chính bí thư cũng nói chức vị đó phải do người Bắc Kỳ nắm. Vì Bắc Kỳ luôn chơi xỏ và đâm chọt nên họ sợ dân Nam Kỳ lấy bớt phần ăn của họ. Và nếu bạn để ý thì trong mấy diễn đàn chính trị xã hội, mấy bạn Bắc Kỳ thường nói vòng vo chẳng ai hiểu gì. Bình tĩnh nào, không phải ai cũng vậy. Mà đa số là vậy.
Nếu áp dụng cơ chế dân chủ, dân Bắc Kỳ sẽ tập trung lực lượng để cưỡng chế dân Nam Kỳ theo ý mình và dân Nam Kỳ sẽ mất đi tính tự chủ. Hiện tại thì năng suất kinh tế chủ yếu nằm ở miền Nam chứ không phải miền Bắc. Người Nam Kỳ sẽ chịu thiệt thòi.
Tôi không muốn số đông thắng, nhất là Bắc Kỳ. Và tôi cũng không muốn bản tính ranh ma của họ được áp dụng để cai trị cả đất nước. Họ sẽ dùng mọi thủ đoạn, sạch và bẩn để thắng. Dân Nam Kỳ thì quá hiền và ngu ngơ nên luôn bị Bắc Kỳ đàn áp. Đó là vì sao tôi chọn cơ chế Cộng Hòa. Mỗi tỉnh là một tiểu quốc gia và có mức độ độc lập cao chứ không phải nghe theo chỉ thị của một chính phủ trung ương. Cơ chế Cộng Hòa cũng sẽ hạn chế nạn phân biệt vùng miền và giúp mỗi tỉnh phát triển và cạnh tranh hơn. Chứ không phải đa số ăn bám thiểu số như hiện tại. PS: bạn nào muốn chửi cứ việc, tôi chỉ đưa ra nhận xét cá nhân. SHARE KHÔNG CẦN HỎI.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa