CSGT – 5 điều có thể làm để hạn chế tham nhũng

[CSGT – 5 điều có thể làm để hạn chế tham nhũng] Hôm bữa tôi với gái đang đi xe thì thấy đường vắng nên tài xế chạy quá tốc độ 15km/h. Rồi thật bất ngờ là có anh CSGT ngoắc vô. Biết lỗi của mình vì chạy quá tốc độ nên thằng tài xế mới chuẩn bị tiền và nói luôn “má, kiểu này 500k.” Tôi mới kêu đừng, đừng nộp, để nó lập biên bản rồi tới nộp, chỗ nộp phạt gần đây, đừng tạo cơ hội rồi vỗ béo tụi nó. Ông ta không chịu, liền lấy 500k đưa thằng CSGT, khỏi lập biên bản, rồi cho đi.
 
Cái này tôi không đồng ý. Giờ mỗi chúng ta phải có chút trách nhiệm trong việc chống tham nhũng vặt đi nào. Tôi không hề kêu ai đi biểu tình gì cả, tôi chỉ kêu mọi người nên có ý thức góp phần hạn chế tạo cơ hội tham nhũng khi cần thiết và có thể. Xin nhắc lại, tôi không hề nói loại bỏ hay chống phá gì cả, tôi chỉ nói HẠN CHẾ. Hạn chế nghĩa là hạn chế tạo cơ hội để CSGT có thể xách nhiễu bạn. Bạn có thể làm 5 điều sau đây:
 
1) Luôn mang theo đầy đủ giấy tờ và mũ bảo hiểm.
2) Gắn kính hậu, không hiểu vì sao nhiều bạn lại không gắn.
3) Không nhậu nhẹt rồi lái xe, nguy hiểm cho bản thân và làm mồi ngon cho CSGT.
4) Nếu bị phạt thì hãy lập biên bản rồi đi đóng. Nếu bị phạt ở nơi sinh sống thì hãy làm cách này, hạn chế tạo cơ hội tham nhũng. Đừng có mỗi cái là nộp phạt tại chỗ. Nếu đang đi ngoại tỉnh thì nếu phải cần bằng lái thì chịu thôi, nhưng ít ra hãy hạn chế.
5) Đừng thấy đường vắng mà chạy quá tốc độ. Cái nãy nhiều người hay vi phạm.
 
Đó. Không thể dẹp bỏ tham nhũng thì ít ra hãy hạn chế. Đừng tạo ra cơ hội để tham nhũng. Dù ít hay nhiều thì nó cũng là nỗ lực cá nhân của bạn. Làm được hay không? Share không cần hỏi.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa