Chính phủ đến từ Chúa

[Chính phủ đến từ Chúa] Giờ tôi nói bạn “Chính phủ đến từ Chúa” thì có thể bạn sẽ cười ra mặt hoặc cười thầm. Nhưng hãy để tôi giải thích. Trong Thiên Chúa Giáo, tự do của con người là món quà của Chúa ban tặng cho con người và đó là nhiệm của của mỗi người để giao nó cho thế hệ tiếp theo. Còn chính phủ chỉ là một công cụ của Chúa để bảo vệ con người.
 
Chính phủ không phải là cái cơ chế hay cái gì đó cao quý hay quan trọng hơn. Đó là vì sao tôi luôn nói rằng đấu tranh cho tự do, chống lại cường quyền – đó không phải là một việc bạn nên làm, mà đó chính là mệnh lệnh của Chúa giao cho bạn. Chính phủ chẳng có tư cách hay quyền lực gì để lấy đi tự do của tôi vì chí có Chúa mới có quyền làm điều đó.
 
Cho nên đừng quá bất ngờ khi bạn thấy cộng đồng người Công Giáo ở Miền Trung lại can đảm đứng lên đấu tranh cho điều linh thiêng nhất trong cuộc sống. Đừng hỏi vì sao họ lại dùng cờ của Chúa, đừng hỏi vì sao họ lại đọc Kinh Thánh và cũng đừng hỏi vì sao lại là những người của Chúa chứ không phải là những người khác. Họ chiến đấu cho tự do bởi vì Chúa ra lệnh cho họ làm vậy. Nếu các bạn không hiểu được nguyên lý này thì sẽ không thể nào hiểu được tư duy của những người Công Giáo đang bất chấp mạng sống để đại diện cho dân tộc hèn nhát này nói lên những điều cần phải nói.
 
Tất cả những chính quyền tồn tại đều được thành lập bởi Chúa (Rom 13:1-2). Chính phủ của con người cũng là một thể chế đến từ Ngài. Những ai làm việc trong chính quyền được miêu tả là những người phục vụ Chúa (Rom 13:4). Nhưng nó cũng là một cơ chế có quyền lực giới hạn. Những ai đang nắm quyền giữ quyền lực vì Chúa và nó có thể bị lấy đi bởi Chúa. (John 19:10-11).
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa