CON NGƯỜI VS CON VẬT – Ai quý hơn?

[CON NGƯỜI VS CON VẬT – Ai quý hơn?] “Nếu bạn đang gặp một con người và con chó đang chết đuối và chỉ cứu được một, bạn sẽ cứu ai?” Bài viết này xin trả lời câu hỏi đó theo quan điểm cá nhân và Kinh Thánh. Trước tiên chúng ta phải lưu ý rằng chẳng có cái gì là tuyệt đối cả. Không có con vật nào như nhau, không có con người nào như nhau và cũng không có quyết định nào dựa trên cơ sở như nhau. Có con vật tốt và xấu và cũng có con người tốt và xấu. Cho nên phải đưa ra quyết định tương đồng dựa theo tình huống.
 
CON NGƯỜI vs CON VẬT – Con người và con vật đều được tạo ra bởi Chúa và cả hai đều phải được bảo vệ, vì nếu không có một trong hai thì sự sống trên trái đất này sẽ không thể tiếp tục được. Con người không thượng đẳng hơn con vật, nhưng chỉ con người mới nhận được lời thánh của Chúa và duy trì lời dạy của Chúa. Cho nên vì lẽ đó, con người được ưu tiên. Nghĩa là sao? Nghĩa là không được đối xử tàn nhẫn với cả con người và con vật. Tuy nhiên con người có thể giết con vật để làm đồ ăn và dụng cụ, như lông và áo mặc (Genesis 9) và đôi lúc có thể hy sinh để làm lễ (Exodus 12). Nhưng giết con vật vì mục đích giải trí, để làm trò cười hay giết không có mục đích thì tuyệt đối không được, vì nó chẳng giúp ích được gì cho con người hay nhân loại cả. Khi bạn biết con gà để làm thịt, bạn đang nuôi sống con người. Nhưng khi bạn giết con gà hay chơi “đá gà” thì nó chẳng giúp ích gì cả, trừ việc đem lại tiếng cười vô trách nhiệm.
 
Giờ trở về câu hỏi. “Nếu bạn đang gặp một con người và con chó đang chết đuối và chỉ cứu được một, bạn sẽ cứu ai?” Để đơn giản hóa câu hỏi thì tác giả Dennis Prager, một người Do Thái, đưa ra giả định rằng bạn không biết con người và con chó đó đang bị chết đuối. Vậy bạn sẽ cứu ai? Tôi xin giải thích vì sao “tôi sẽ cứu con người trước con chó.”
 
Chúng ta phải thừa nhận rằng không ai như ai. Con người có da thịt khác và con vật có da thịt khác cùng với những chức năng khác nhau. Con vật cũng được tạo ra bởi Chúa nhưng họ không phải là những đứa con của Ngài. Con người có thể viết, vẽ, hát, sáng tạo và thực hiện lời của Chúa. Chúa không những tạo ra con người mà cũng tạo ra để con người phục vụ Ông Ta. Chính nhiệm vụ cao cả này khiến con người trở nên quan trọng hơn so với các con vật.
 
NHƯNG NẾU ĐÓ LÀ CON NGƯỜI ÁC ĐỘC THÌ SAO? – Đây, đây là một tính huống khác. Nếu đó là một con người ác độc thì sao, một con người như Hitler thì sao? Sự khác biệt là ở điểm này. Không phải con người nào cũng như nhau, vài thành phần trở nên độc ác và có hại cho con người. Với lẽ đó, khi cần thiết, Chúa cho phép con người giết con người độc ác đó để bảo vệ nhân loại.
 
Điều Răn Số 6 cấm con người “ám sát” chứ không cấm họ giết. Ám sát ám chỉ giết người vô tội không có mục đích. Còn nếu giết để bảo vệ sự sống thì hoàn toàn hợp lý. Đó là vì sao chúng ta có Thập Tự Chinh, không phải để ám sát người vô tội mà để giết những người có tội để giải phóng nhân loại khỏi Hồi Giáo.
 
KẾT LUẬN – Đó là sự khác biệt. Khi bạn chỉ được cứu con người hoặc con vật thì bạn hãy ưu tiên cứu con người, vì con người quan trọng hơn. Nhưng nếu bạn biết rõ và chính xác con người đó là ác độc, nhớ nhé, biết rõ con người đó là ác độc như Hitler, thì bạn hãy cứu con chó. Cùng hành động nhưng khác mục đích và đạo đức.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa