PHẬT GIÁO CHÍNH NGHĨA – Cách để lấy lại Phật Giáo

[PHẬT GIÁO CHÍNH NGHĨA – Cách để lấy lại Phật Giáo] Ngày xưa Martin Luther vì đã quá bức xúc với cơ chế quyền lực trong giới Thiên Chúa Giáo nên đã quyết định làm một cuộc cải cách cá nhân, tâm trí và tổ chức để lấy lại cái ông gọi là Thiên Chúa Giáo chính nghĩa. Bình tĩnh, mấy bạn Công Giáo đừng sồn sồn, tôi yêu Công Giáo, tôi chỉ lấy này làm ví dụ thôi nhé. Ông Luther cho rằng mối quan hệ giữ con người và Chúa nên chỉ là vậy, người và Chúa, chứ không phải qua một hiệp hội hay một tổ chức nào. Quyền lực làm tha hóa con người và điều này đã được chứng minh lần này đến lần khác.
Trong tư duy ông ta, con người nên được tự do giảng đạo, tự do quảng bá lý tưởng đức tin của mình mà không phải bị cản trở bởi bất cứ cơ chế tổ chức nào. Vì lẽ đó, ông ta bắt đầu một phong trào cải cách trong Thiên Chúa Giáo. Cuộc chống đối, hay biểu tình đó, sản sinh ra Tin Lành hay Protestantism. Protest có nghĩa là chống đối, ở đây là chống lại cơ chế quyền lực thời đó. Cũng là người của Chúa, vẫn tin vào Chúa nhưng không có nghĩa là phải tuân theo cơ chế nào cả. Với lẽ đó, một cuộc cách mạng đã ra đời. Hai nhánh Thiên Chúa Giáo vẫn tồn tại song song với nhau, bên nào cũng có cái hay cái không hay. Tất cả đều tin vào Chúa nên đừng cãi lộn về mấy cái này. Amen.
Phật Giáo cũng tương tự. Hiện tại thì Phật Giáo ở Việt Nam đã bị thao túng bởi Tổ Chức thông qua Hội Phật Giáo Việt Nam. Nó đã thao túng giáo lý Phật Giáo nguyên thủy nên hiện tại có rất nhiều điều quái lạ và nhiều nhà tu quái lạ đi kèm.  Nếu muốn lấy lại Phật Giáo nguyên thủy hay chính nghĩa, thì những người của Phật cũng phải thực hiện một cuộc cách mạng như ông Martin Luther đã làm. Vẫn tin vào Phật nhưng chỉ khác cơ chế. Để lấy lại Phật Giáo chính nghĩa bạn có thể làm 3 điều sau:

  1. Tổ chức hiệp hội riêng, trên mạng cũng được, liên kết với những người bất đồng với cơ chế hiện tại. Gọi là Phật Giáo Chính Nghĩa đi.
  2. Chỉ ra những điểm sai hay bất đồng của Phật Giáo hiện tại và chỉ ra những điểm của Phật Giáo nguyên thủy.
  3. Xuất bản sách và blog rồi bắt đầu quảng bá tư tưởng đó. Trên mạng cũng được.

Nên nhớ, người Thiên Chúa Giáo thờ Chúa chứ không thờ tổ chức nào. Người Phật Giáo cũng thờ Phật chứ không thờ tổ chức nào cả. Đó là điều cần thiết phải làm. Nói vậy thôi. Tôi xin hết.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa