Công Giáo vs Tin Lành – Tôi chọn cái nào

[Công Giáo vs Tin Lành – Tôi chọn cái nào] Rất nhiều người hỏi là tôi là người Công Giáo hay Tin Lành. Sáng vừa nghe xong giảng đạo trên Youtube nên tôi sẽ trả lời luôn. Trước tiên, tôi chưa rửa tội và chưa chính thức trở thành người nào cả, nhưng tâm trí tôi thì đã quyết định rồi. Vậy thì tôi theo cái nào? Từ từ, từ từ, bình tĩnh, tôi sẽ không nói đâu. Nhưng tôi sẽ nói những giá trị và niềm tin của tôi là gì và tôi tin chắc rằng bạn sẽ đoán được tôi là người Công Giáo hay Tin Lành.

  1. Tôi tin rằng bất cứ cá nhân hay tổ chức nào cũng không nên có quá nhiều quyền lực trong Thiên Chúa Giáo. Vì quyền lực làm tha hóa con người.
  2. Tôi tin rằng một lãnh đạo trong Thiên Chúa Giáo chỉ là một con người như bao nhiêu người khác, chứ không có cao hơn hay linh thiêng hơn.
  3. Tôi tin rằng cấu trúc quyền lực là một điều cản trở sự phát triển của con người và Thiên Chúa Giáo.
  4. Tôi tin rằng tín đồ Thiên Chúa Giáo nên được giải nghĩa giáo lý theo cách riêng, miễn sao nó phù hợp với truyền thống và giá trị trong Kinh Thánh.
  5. Tôi tin rằng linh mục nên được cưới vợ, tôi không hiểu vì sao lại cấm.
  6. Tôi tin rằng mối quan hệ của tôi và Chúa là giữa tôi và Chúa, chứ không phải giữa cá nhân nào khác hay tổ chức nào cả.
  7. Tôi tin rằng mỗi nhà thờ nên là những cơ sở độc lập. Phải có sự linh động thì mới sáng tạo được. Linh mục cũng như một doanh nhân hay nhà khởi nghiệp vậy.
  8. Tôi tin rằng tôi nên được thờ Chúa trong bất cứ ngày nào chứ không nhất thiết là Chủ Nhật.
  9. Tôi tin rằng tôi trở thành một người Thiên Chúa Giáo khi tôi bắt đầu tin vào Chúa chứ không phải là khi được nhà thờ hay ai đó công nhận.
  10. Tôi tin rằng các tín đồ Thiên Chúa Giáo chỉ nên có 2 ngày lễ – Giáng Sinh, ngày Chúa Sinh và Lễ Phục Sinh (Chúa chết và sống lại). Những ngày khác thì không thấy liên quan cho lắm.

Đó. Vậy bạn có thể đoán được tôi là người Công Giáo hay Tin Lành không? Chủ nhật vui vẻ.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa