CNXH và đoàn kết

[CNXH và đoàn kết] Một quốc gia có thể được đoàn kết và thống nhất bởi 5 thứ:
1) Chủng tộc – ngoại hình giống nhau. Hitler muốn đoàn kết dân tộc Đức theo Chủng Tộc Aryan.
2) Ngôn ngữ – nói cùng một tiếng với nhau.Các nước nói tiếng Anh tuy là nhiều nước nhưng vì nói chung một tiếng nên trở thành khối Anh-Ngữ (Mỹ, Anh, Úc, Canada, New Zealand).
3) Tôn giáo – thờ cùng một Chúa. Các nước Phương Tây thì lại đoàn kết dưới Thiên Chúa Giáo (Tin Lành và Công Giáo), nhiều người không phải là Phương Tây nhưng là người Thiên Chúa nên dễ đoàn kết với họ như cộng đồng Công Giáo ở Việt Nam hay Phillipines.
4) Văn hóa – có những phong tục tập quán tương tự. Các nước Tây Phương cùng văn hóa nên dễ đoàn kết.
5) Lý tưởng – có những giá trị về chính trị tương đồng với nhau. Các nước CNXH tuy khác chủng tộc, văn hóa và ngôn ngữ nên lại đoàn kết vì lý tưởng.
 
Vì sao tôi nói điều này? Vì việc chính phủ Việt Nam chơi thân với Tàu không có gì bất ngờ. Vì trong tư duy họ, những người CNXH phải đoàn kết và thống nhất với nhau – dẹp qua định kiến quốc gia và văn hóa để cùng nhau tiến lên CNXH. Nên mới có câu “chúng ta đánh Mỹ là cho Tàu và Liên Xô, cho CNXH.” Lý tưởng là yếu tố đoàn kết mãnh liệt nhất vì nó vượt qua 4 yếu tố còn lại. Cho nên nếu muốn đoàn kết thì phải làm điều tương tự, có cùng lý tưởng!
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa