Vì sao Bitcoin không phải là tiền thật

[Vì sao Bitcoin không phải là tiền thật] Để một tài sản được coi là tài sản đầu tư thì phải đáp ứng 2 điều kiện sau: 1) Nó phải có mô hình tạo ra doanh thu và 2) Nó phải có doanh thu. Nếu không đáp ứng được 2 điều kiện đó, thì nó chỉ là tài sản trống hoặc hư vô. Nếu có giá trị, thì giá trị nó đến từ “niềm tin” của người khác.
Khi bạn mua một căn nhà, giá trị đầu tư của căn nhà đó là “nó có thể đem lại bao nhiêu tiền thuê nhà.” Còn việc căn nhà có thể tăng hay giảm giá là một vấn đề khác. Khi bạn mua, bạn biết rằng trong dài hạn nó sẽ đem lại lợi ích cho bạn, vì nó tạo ra giá trị kinh tế cho người khác và cho bạn.
Tương tự, khi bạn mua cổ phiếu, bạn đang mua một cổ phần của một doanh nghiệp. Trong đó có nhân viên, mô hình kinh doanh, việc làm, khách hàng, doanh thu và lợi nhuận. Khi bạn mua bạn biết rằng, dù không chính xác, cổ phiếu sẽ đem lại bao nhiêu cổ tức hoặc tạo ra giá trị gì.
BITCOIN KHÔNG PHẢI LÀ ĐẦU TƯ – Giờ nói về Bitcoin và vì sao nó không thể là đầu tư hay tiền tệ chính thống.

  1. Bitcoin tạo ra bao nhiêu doanh thu hay lợi nhuận và đem lại gì cho bạn? Chẳng đem lại gì cả.
  2. Khi bạn mua Bitcoin thì bạn đổi Bitcoin để nhận lại điều gì? Chẳng có gì cả.

Giá trị của Bitcoin không phải là lợi nhuận hay doanh thu nó đem lại, mà phụ thuộc vào số lượng người sử dụng nó và việc họ phải trả giá cao hơn để mua nó thì nó mới có thể tăng giá. Nhớ điều này. Bản thân Bitcoin không đem lại doanh thu hay lợi nhuận gì cả. Nó chỉ có giá dựa trên “niềm tin” của bạn và người sử dụng nó. Vậy thì nó không thể là “đầu tư” được vì nó không đáp ứng được 2 điều kiện nói trên.
GIÁ TRỊ CỦA TIỀN USD/EUR hay VND – Giờ bạn sẽ nói “Bitcoin khác gì tiền USD đâu. Vì tiền là định nghĩa tương đối của con người. Ngày xưa người ta dùng vàng, người Mỹ dùng USD thì người có người dùng Bitcoin để giao dịch. Nó là tiền chứ gì nữa.” Thuyết “tiền tự do” nghe rất lý tưởng nhưng có vài vấn đề sau:

  1. Tiền là hàng hóa có thật, như vàng hay bạc, được lựa chọn để sử dụng trong giao dịch. Bạn thậm chí có thể dùng chuối hay táo, vì nó cũng là hàng hóa. Nhưng Bitcoin thì không, nó không phải là hàng hóa, vật chất mà nó chỉ là “niềm tin.” Nó chỉ tồn tại dựa trên niềm tin của các bạn.
  2. Trong quốc gia, một đồng tiền có giá trị tương đương với số lượng hàng hóa của quốc gia đó. Đồng USD cho giá trị dựa trên hàng hóa của Mỹ và sức mạnh của Mỹ. Đồng VND có giá trị dựa trên hàng hóa của Việt Nam và sức mạnh kinh tế Việt Nam. Cần phải có cảnh sát để thực thi pháp luật thì mới có trật tự, nền kinh tế mới hoạt động và có giá trị được. Còn Bitcoin thì sao? Quốc gia nó là gì? Hàng hóa của nó là gì? Ai là cảnh sát để đảm bảo công bằng cho người sử dụng nó?

BITCOIN LÀ TIỀN CHỈ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG NÓ – Giờ bạn cho rằng Bitcoin là tiền, tôi đồng ý, nhưng nó chỉ là tiền đối với những người sự dụng nó. Và giá trị nó chính là niềm tin của các bạn sử dụng nó. Khi bạn mua hàng và thanh toán bằng Bitcoin thì chuyện gì xảy ra? Người bán hàng lấy tiền Bitcoin bạn đưa để làm gì? Anh ta sẽ lấy Bitcoin để đổi (bán) lấy USD, EUR hay tiền nào đó. Sau đó anh ta mới có thể tiêu thụ nó được. Nghĩa là Bitcoin chỉ có giá trị giữa những người sử dụng Bitcoin còn ở ngoài thì nó chẳng có giá trị. Vậy bạn sử dụng Bitcoin để giao dịch hay đầu cơ nhưng bạn cũng phải sử dụng tiền tệ ở ngoài đời. Vậy thì có nghĩa gì? Đó là vì sao Bitcoin không thể là tiền phổ biến hay chính thống.
BITCOIN VÀ BONG BÓNG – Bitcoin có phải là bong bóng không? Giá Bitcoin có phải là một bong bóng không? Để hỏi vài câu sau rồi tự trả lời nhé.

  1. Bitcoin có tạo ra hàng hóa, lợi nhuận hay đem lại doanh thu không? Không. Giá trị của nó là không.
  2. Giá trị của Bitcoin được quyết định bởi người mua và bán. Nếu một ngay người ta không muốn mua bán Bitcoin nữa thì sao? Nó sẽ rớt giá và trở lại giá trị thật, KHÔNG.

BITCOIN VÀ LỢI ÍCH NHÓM – Như bao thứ khác, Bitcoin có lợi ích nhóm, đó là:

  1. Những người cung cấp dịch vụ Bitcoin. Họ bênh vực Bitcoin vì cần nó để tồn tại.
  2. Những người đã mua Bitcoin và cần người khác mua để giữ giá. Nếu không có người mua với giá cao hơn thì nó sẽ rớt giá như các bong bóng tài chính khác.
  3. Những người đào Bitcoin. Vì họ cần người mua. Họ đã bỏ tiền và công sức, nếu không ai mua thì họ sẽ mất trắng.

KẾT LUẬN – Đó là vì sao Bitcoin không phải là tiền chính thống, cũng không phải là tài sản và cũng không phải là kênh đầu tư. Nó là niềm tin của những người sử dụng và tin vào nó. Nếu có giá trị thì chính là blockchain. Hiện tại có hơn 700 loại tiền ảo đang được giao dịch và tất cả đều có lợi thế riêng. Các lợi ích nhóm luôn đưa ra vô số lý do “vì sao tiền ảo của mình sẽ thống trị.” Bây giờ đứng đầu là Bitcoin. Nhưng tương lai có chắc sẽ còn là Bitcoin không? Không. Ngày xưa IBM thống trị vi tính nhưng đã bị thay thế bởi Microsoft và Apple. Ngày xưa tiền bảng vị vàng thống trị nhưng lại được thay thế bởi USD. Ngày nay Bitcoin đang thống trị giới tiền ảo nhưng trong tương lai bạn có chắc sẽ chỉ có Bitcoin thôi không? Không, chỉ là niềm tin của bạn.
Nên hãy tự hỏi, ai được lợi từ Bitcoin? Đó chính là những người kinh doanh và sở hữu Bitcoin chứ không phải nền kinh tế và người khác. Vì lẽ đó, Bitcoin không phải và không thể là tiền hay tài sản mà chỉ là niềm tin. Và việc đầu cơ Bitcoin cũng tương tự, trò chơi dựa trên niềm tin. Tôi tin các bạn sau khi suy nghĩ và phân tích sẽ tìm ra chân lý cho mình. Tôi là Ku Búa, viết cho Cafe Ku Búa
Ku Búa @ Cafe Ku Búa