Thế nào là bong bóng nhà đất?

[Thế nào là bong bóng nhà đất?] Mới chạy xong cuốc xe ôm, mệt ngừng lại ở quán cà phê cóc để tám dóc về sự đời. Đang ngồi thì tự nhiên thấy cái tờ rơi quảng cáo bán đất nên, lãi siêu cao, khu vực nóng. Chợt nghĩ đến bong bóng tài chính và bất động sản. Khi tôi nói về hiện tượng bong bóng nhà đất thì nhiều bạn sẽ nói đại loại như: thuận mua vừa bán, có cung có cầu, thế nào là bong bóng, đầu tư đầu cơ khác gì khác? Tôi xin lấy cái nhà làm vì dụ.
ĐẦU TƯ: Có cái nhà kia giá 1 tỷ, mỗi năm cho thuê lại lại 60 triệu, tức lợi tức 6%, tương đương với lãi suất ngân hàng. Ông A mua căn nhà đó để kiếm tiền từ tiền thuê (lợi tức) và làm ăn lâu dài. Ước tính ông ta sẽ lấy lại vốn 16.6 năm. Đó là đầu tư. Nó có thể tự duy trì được.
ĐẦU CƠ: Có cái nhà kia giá 1 tỷ, mỗi năm cho thuê lại lại 60 triệu, tức lợi tức 6%, tương đương với lãi suất ngân hàng. Ông A kia nghe tin đồn là năm sau sẽ tăng giá như diều gặp gió. Thế là ông ta mua với giá 1 tỷ.

  1. Sau đó thì ông B thấy nhà đó cũng ngon, cũng nghe tin đồn năm sau sẽ lên giá. Nên ông ta đồng ý mua lại từ ông A với giá 1.1 tỷ. Với tiền thuê 60tr năm, lợi tức ông ta là 5.4%.
  2. Sau đó thì ông C thấy nhà đó cũng ngon, cũng nghe tin đồn năm sau sẽ lên giá. Nên ông ta đồng ý mua lại từ ông B với giá 1.3 tỷ. Với tiền thuê 60tr năm, lợi tức ông ta là 4.6%.
  3. Sau đó thì ông D thấy nhà đó cũng ngon, cũng nghe tin đồn năm sau sẽ lên giá. Nên ông ta đồng ý mua lại từ ông C với giá 1.6 tỷ. Với tiền thuê 60tr năm, lợi tức ông ta là 3.7%.
  4. Sau đó thì ông E thấy nhà đó cũng ngon, cũng nghe tin đồn năm sau sẽ lên giá. Nên ông ta đồng ý mua lại từ ông D với giá 2 tỷ. Với tiền thuê 60tr năm, lợi tức ông ta là 3.0%.
  5. Sau đó thì ông F thấy nhà đó cũng ngon, cũng nghe tin đồn năm sau sẽ lên giá. Nên ông ta đồng ý mua lại từ ông E với giá 2.5 tỷ. Với tiền thuê 60tr năm, lợi tức ông ta là 2.4%.
  6. Sau đó thì ông G thấy nhà đó cũng ngon, cũng nghe tin đồn năm sau sẽ lên giá. Nên ông ta đồng ý mua lại từ ông F với giá 3 tỷ. Với tiền thuê 60tr năm, lợi tức ông ta là 2%.
  7. Sau đó thì ông H thấy nhà đó cũng ngon, cũng nghe tin đồn năm sau sẽ lên giá. Nên ông ta đồng ý mua lại từ ông G với giá 3.5 tỷ. Với tiền thuê 60tr năm, lợi tức ông ta là 1.7%.
  8. Sau đó thì ông I thấy nhà đó cũng ngon, cũng nghe tin đồn năm sau sẽ lên giá. Nên ông ta đồng ý mua lại từ ông H với giá 5 tỷ. Với tiền thuê 60tr năm, lợi tức ông ta là 1.2%.
  9. Sau đó thì ông J thấy nhà đó cũng ngon, cũng nghe tin đồn năm sau sẽ lên giá. Nên ông ta đồng ý mua lại từ ông I với giá 6 tỷ. Với tiền thuê 60tr năm, lợi tức ông ta là 1%.

Rồi tới anh K, Ku Búa, anh ta thấy cái nhà đó giá gì mà cao quá, tiền thuê hàng năm chỉ 60 tr, lợi tức chỉ 1%, quá thấp, vậy sao duy trì được lâu dài. Anh ta liền nói “ĐẮT QUÁ, ÉO MUA.” Ông J không bán được. Mấy người khác thấy anh Ku Búa không chịu mua thì nghĩ lại thấy đúng thiệt, họ cũng không mua theo. Điều này tạo ra hiệu ứng lan truyền. Rồi vì không ai mua nữa nên giá nhà từ 1 tỷ lên 6 tỷ bây giờ SẬP xuống mức bình thường là 1 tỷ, vốn là mức giá ban đầu. Nhưng chưa, mấy đứa khác thấy ông B,C,D,E,F,G,H,I đang lỗ mà không bán được nên ép giá xuống còn 500 triệu. Ông B,C,D,E,F,G,H,I và J tức quá nhưng vẫn bán để cắt lỗ. Ông B,C,D,E,F,G,H,I và J sau đó tới anh Ku Búa và nói “Ước gì ngày xưa tụi tao đọc blog của mày.” Share không cần hỏi.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa